Tillställningar i Mattorget eller mötesrummen plan 9 i ANA Futura

Mattorget är ”hjärtat” i ANA Futura. Här äter personalen lunch, har frukostmöten, andra mingel/fika-aktiviteter och afterwork. Mötesrummen på plan 9 är vår huvudsakliga träffpunkt för möten.

Två bilder som visar mattorget samt mötesrum Fleming i ANA Futura.
Mattorget och mötesrum Fleming i ANA Futura. Foto: Christina Sundqvist

Disputations- och examensfester

Enligt beslut från ANA Futura styrgrupp får disputations- och examensfester som innefattar externa deltagare inte anordnas i ANA Futuras mattorg eller i mötesrummen på plan 9. Dessa fester får anordnas privat utanför ANA Futura.

Interna aktiviteter under arbetstid

Interna aktiviteter (avtackningar, fika) som pågår under arbetstid får bokas i mattorget utanför lunchtid, dvs mellan kl. 08.00-11.00 samt 14.00-18.00.

 1. Boka mattorget eller mötesrummet i Outlook kalendern.
   
 2. Om mattorget bokas, ställ upp skyltar under förmiddagen samma dag att rummet är abonnerat. Kontakta serviceteamet som har golvskyltar och mall vad som ska stå med på skyltarna.
   
 3. Efter aktiviteten ska mattorget eller mötesrummet städas enligt den instruktion som finns tillgänglig i mattorget och/eller på plan 9. Om dessa regler inte efterlevs blir ansvarig grupp debiterad för städkostnaden som tillkommer.

Interna mingel och aktiviteter utanför ordinarie arbetstid

Interna mingel och aktiviteter (pubar/afterwork, interna personalfester, avtackningar) som pågår utanför ordinarie arbetstid får enbart anordnas för intern ANA Futura personal. KI-personal utanför ANA Futura får bjudas in, men inte externa personer utanför KI.

 1. Kontakta ANA Futuras föreståndare för att säkerställa att aktiviteten är godkänd att bedrivas i mattorget eller i mötesrummet samt ange en ansvarig chef som även deltar på eventet.
   
 2. Boka mattorget eller mötesrummet i Outlook kalendern.
   
 3. Informera ANA Futuras serviceteam att aktivitet ska anordnas utanför ordinarie arbetstid.
   
 4. Serviceteamet informerar städbolaget att aktivitet kommer ske utanför ordinarie arbetstid samt om extra städning behövs. Extra städning betalas av ansvarig avdelning/grupp/enhet.
   
 5. Informera vaktbolaget att aktivitet kommer ske utanför ordinarie arbetstid. Ange följande: 
  • Tidpunkten för aktiviteten.
  • Namn och telefonnummer till ansvarig på plats.
    
 6. Om mattorget bokas, ställ upp skyltar under förmiddagen samma dag att rummet är abonnerad på kvällen. Kontakta serviceteamet som har golvskyltar och mall vad som ska stå med på skyltarna.
   
 7. Aktiviteten måste avslutas senast kl. 22.00 (städning kan då påbörjas).
   
 8. Efter aktiviteten ska möblerna i mattorget eller mötesrummet återställas samt lokalen städas enligt den instruktion som finns tillgänglig. Om dessa regler inte efterlevs blir ansvarig grupp debiterad för städkostnaden som tillkommer.

Kontakter

Profile image

Lars Frelin

Föreståndare i ANA Futura
+46852483632

Vaktbolaget

08-524 860 60

ANA Futura serviceteam

LF
Innehållsgranskare:
2023-10-09