Frysfacilitet

På plan 3 finns ett ca 600 kvm stor frysfacilitet som kan nyttjas av medarbetarna i ANA Futura. Även externa användare är välkomna om ledig plats finns. Nyttjande tiden regleras av ett kontrakt med uppsägningstid.

Frysfaciliteten är uppdelad på tre sektioner: Elfrysar, CBS frysar (flytande kvävekylda lågtemperatur frysar) och öppen hantering av flytande kväve. Frysarna kan övervakas gällande temperatur och loggning av temperaturhistorik.

Säkerhetsutbildning i flytande kväve 

Det är obligatoriskt att delta i säkerhetsutbildningen i flytande kväve om det finns behov av tillgång till rummet med kryo-frysar i ANA Futura. Se anmälan nedan.

Säkerhetsutbildning i flytande kväve.

Rutiner 

Användning av evakueringsfrysar

Rutin för användning av evakueringsfrysar; lågtemperaturfrysar (-80C) och isothermalfrysar (-196C) i ANA Futura.

Mer information om rutin för användning av evakureringsfrysar.

Flytt av frysar

Om en frys behöver flyttas blir ägaren kontaktad av ANA Futuras serviceteam. Flytt av frysar sker alltid på morgonen för att det ska finnas gott om tid att följa upp att frysen fungerar som den ska efter återinkoppling. Serviceteamet är ansvariga för flytt och initial uppföljning (till nästkommande dag), därefter övergår ansvaret till ägare.  
 

Frysfacilitetsansvarig

ANA Futura serviceteam

Kontakt för övergripande frågor gällande frysfaciliteten

Profile image

Lars Frelin

Forskare
+46852483632

Ansvarig för säkerhetsutbildningen i flytande kväve

Profile image

Katrin Pütsep

Forskare

FAQ

Jag vill ha in en frys eller få plats i en frys i frysfaciliteten. Hur gör jag?

Kontakta ANA Futura serviceteam och titta på placering.

Vad kostar det?

En årskostnad per frys och en taxa för stående frysar och en taxa för liggande (kostar mer). Frysar som kopplas in i larmsystemet måste ha en temperaturgivare installerad (som heter PT-100). Det är för temperaturloggningen.

Kan jag hämta flytande kväve i termos?

Ja. I frysfaciliteten finns en tappcentral för flytande kväve.

Vad händer om det blir strömavbrott?

Det finns reservkraft som kickar in om strömavbrott sker.

Hur tar jag mig till frysfaciliteten?

Antingen via trappor alternativt med hiss. Hissen har funktionen "prioriterad körning" (dvs den stannar inte på något annat våningsplan än det valda).

LF
Innehållsgranskare:
2024-02-20