Service i ANA Futura

På denna sida hittar du information om vissa delar av den service som finns i ANA Futura.

Reception

På plan 7 i ANA Futura har vi en reception som för närvarande bemannas av vårt service team. Service teamet har receptionen som sin bas vid arbete med administrativa uppgifter. Receptionen har idag således en oregelbunden bemanning.

Reception ANA Futura Foto: Christina Sundqvist

Kontakta oss i denna ordning:

För att få en fullständig logg på alla förfrågningar som kommer in och inte tappa bort arbeten, är nr 1 och 2 de primära kontaktvägarna till serviceteamet. Nr 3 bör endast användas vid mer akuta ärenden.

  1. Epost:  serviceteam.anafutura@ki.se
     
  2. Registera ärende: Logga in i systemet och registrera ärende direkt via webbportalen
     
  3. Telefonnummer: 08-524 836 41 (akuta ärenden).

Godsmottagning

På plan 7 finns en godsmottagning för paketleveranser till Alfred Nobels Allé 8B.
Obs! Det är väldigt viktigt att du anger rätt leveransadress när du ska få gods leverat. Se den korrekta adressen på sidan "Adresser ANA Futura". 

Serviceteamet ansvarar för att ta emot leveranserna och leverera paketen till godsmottagningsrummet på plan 7. Beställare får ett sms när paket finns att hämta.

Godsmottagning ANA Futura Foto: lllustration

Diskenhet

I ANA Futura har vi vår egen disk- och steriliseringsenhet som tillhandahåller en grundläggande service som är tillgänglig för alla forskare i ANA Futura. Läs mer om diskenheten i ANA Futura (på engelska).

Post

Postfack finns i varje fikanod på plan 6, 7 och 8. Utgående post måste levereras till postrummet på plan 5. Detta ansvarar ANA Futura personal själva för. Alla har access till postrummet via sitt KI-kort.

Ansvarsfördelning gällande kaffemaskinerna i ANA Futura

Vi har kaffemaskiner i fikanoderna på samtliga våningsplan samt i mattorget. Vem är det som fyller på kaffet egentligen? Alla svar hittar du på sidan: ansvarsfördelningen gällande kaffemaskinerna i ANA Futura.

Felanmälan

Har något gått sönder? Läs informationen om felanmälan i ANA Futura

Serviceteam ANA Futura

Vi har ett fantastiskt service team i lokalerna i ANA Futura. Gruppen hanterar de gemensamma ytorna samt övrig service och teknisk service i ANA Futura.

Kontaktinformation för serviceteamet

LF
Innehållsgranskare:
2024-06-27