Regler vid förhyrning och uppsägning av lokaler inom ANA Futura

Om du vill hyra labb eller kontor i ANA Futura gäller följande regler:

 • 9-månaders uppsägningstid gäller för institutions-specifika lokaler.
   
 • För ANA Futura gemensamma lokaler så är nästkommande månadsskifte brytpunkt vid uppsägning.
  • ANA Futura gemensamma lokaler kan bara sägas upp av hel institution som sitter inom ANA Futura. Friställd yta klassas som vakant.
    
 • Lokaler kan korttidsförhyras om minst 3 månader. Om förhyrning förlängs och passerar 9 månader så anses det som långtidsförhyrning med 9-månaders uppsägningstid.
   
 • Institutions-specifika lokaler kan inte delvis sägas upp utan endast i sin helhet.
   
 • Kontor/kontorsplatser kan förhyras och sägas upp enligt följande (uppsägningstid om 9 månader tillämpas i alla tre alternativen):
  • helt kontor
  • halvt kontor (vid 2-bänkrader) 
  • 1/3-dels kontor (vid 3-bänkrader i kontor).
    
 • Alla förhyrningar och uppsägningar ska förankras med berörd chef/institutionsledning.
   
 • Alla förhyrningar och uppsägningar ska skickas skriftligen till föreståndare.

Kontakt

Profile image

Lars Frelin

Forskare
+46852483632

Frågor & svar

Hur går vi tillväga om vår institution/avdelning/enhet/forskargrupp vill säga upp halva sitt allmänlabb?

Svar: Uppsägning av delar av institutions-specifika labb tillåts inte. Uppsägning av halva labb ska hanteras internt på berörd institution.
 

Hur går vi tillväga om vår institution/avdelning/enhet/forskargrupp vill säga upp halva sitt cellodlingsrum? 

Svar: Uppsägning av delar av institutions-specifika labb såsom cellodlingsrum tillåts inte. Uppsägning av halvt cellodlingsrum ska hanteras internt på berörd institution. 
 

Vad gäller om en institution vill säga upp sin andel av ett ANA Futura gemensamt labb? Vilken uppsägningstid tillämpas?

Svar: ANA Futura gemensamma lokaler kan sägas upp och brytpunkt för uppsägning är nästkommande månadsskifte. Den uppsagda andelen av den ANA Futura gemensamma lokalen klassas som vakant.
 

Hur går vi tillväga om vår institution/avdelning/enhet/forskargrupp vill hyra en kontorsplats i ett flerpersonskontor?

Svar: Förhyrning av enskilda kontorsplatser tillåts inte. Kontorsplatser kan förhyras och sägas upp enligt följande: helt kontor, halvt kontor (vid 2-bänkrader) eller 1/3-dels kontor (vid 3-bänkrader i kontor).
 

Vilken uppsägningstid gäller för kontor om någon vill förhyra kontoret innan uppsägningstiden gått ut för den tidigare hyresgästen (e.g. institution/avdelning/enhet/forskargrupp)?

Svar: Kontor kan tas över innan uppsägningstidens slut om båda parter går med på det. Om den nya hyresgästen bara vill korttidsförhyra kontoret så är den tidigare hyresgästen ansvarig för att betala resterade uppsägningstid när korttidsförhyrningen avslutats.

LF
Innehållsgranskare:
2024-04-09