Adresser - ANA Futura

När du har flyttat in i ANA Futura behöver du ändra diverse adresser.

Besöksadress

Karolinska Institutet

Institutionen för <NAMN>/ANA Futura

Alfred Nobels Allé 8

141 52 HUDDINGE

Postadress - interna och externa brev

Posten hämtas i ett postrum på plan 5. Prata med din avdelningsadministratör.

Karolinska Institutet

[Institution/avdelning/enhet]/ANA Futura

Alfred Nobels Allé 8,

[Namn på leveransmottagare]

141 52 Huddinge

Leveransadress - kurir/bud samt stora försändelser och gods

Karolinska Institutet

[Institution/avdelning/enhet]/ANA Futura

Alfred Nobels Allé 8B,

[Namn på leveransmottagare]

141 52 Huddinge

2024-05-22