Vad innebär IDAC för dig?

Vad innebär ID och Accessystemet för dig som administratör, chef, verksam eller student?

För dig som administratör

Flera steg i IDAC är automatiserade. Men din roll är viktig då du har koll på de personer som tillhör din institution. Du som administratör ska kunna hantera de fall då det blir undantag eller krockar i systemet. Du kommer inte att kunna använda systemet förrän du fått din utbildning.

För dig som chef

Du som chef har ansvar för att digitalt attestera t.ex. anknutna och när någon ansöker om tillgång till vissa system. Det är du som kommer att få inloggningsuppgifter och aktiveringskoder för nyanställda och har ansvaret att lämna ut dessa på korrekt sätt till den nyanställda eller anknutna. Det finns möjlighet att delegera denna uppgift under semester eller annan frånvaro.
Vem räknas som chef

För dig som medarbetare

Som medarbetare vid KI oavsett om du är anställd eller anknuten har du tillgång till en sida där du kan se vilka uppgifter som finns i systemet och där du kan ansöka om behörigheter. IDAC innebär också att nya regler kring ID och access implementeras, som till exempel att den så kallade Grace-perioden försvinner.
Profilsidor och annan personalinfo på ki.se uppdateras inte förrän webben kopplas till det nya systemet IDAC. Detta sker tidigast i augusti 2019. De flesta har sin befattning som titel på sin profilsida. Har du angett någon annan titel kommer den att försvinna i samband med detta. Det går att då gå in på sin profilsida och lägga in denna information själv. Du kan också ändra din adress. Så länge adressen finns registrerad på en organisatorisk enhet i Primula så kan du välja via Mina sidor i IDAC och själv bestämma din besöksadress från en rullista.

Anställda behöver ett placeringsbeslut för att få en koppling i Bibliometrin på en organisatorisk enhet, och anknutna behöver vara anknuten till den organisatoriska enheten.

Vad händer med mitt konto när jag slutar på KI? 

För dig som student vid KI

Du som studerar och är inskriven på en kurs vid KI har tillgång till en sida där du kan se vilka uppgifter som finns i systemet.

Utbildning

Alla användare som ska arbeta i IDAC behöver utbildning. 
Läs mer om utbildning i IDAC här 

Dokument