Skip to main content

Vad innebär IDAC för dig?

Vad innebär det nya ID och Accessystemet för dig som administratör, chef, verksam eller student?

För dig som administratör

Flera steg i IDAC är automatiserade. Men din roll är viktig då du har koll på de personer som tillhör din institution. Du som administratör ska kunna hantera de fall då det blir undantag eller krockar i systemet. Du kommer inte kunna använda systemet förrän du fått din utbildning.

Arbetsbeskrivning administratör IDAC (pdf)

För dig som chef

Du som chef har ansvar för att digitalt attestera t.ex. anknutna och också när någon ansöker om tillgång till vissa system. Det är du som kommer att få inloggningsuppgifter och aktiveringskoder för nyanställda och ansvaret att lämna ut dessa på korrekt sätt till den nyanställda eller anknutna. Det finns möjlighet att delegera denna uppgift under semestern eller annan frånvaro.

För dig som medarbetare

Som medarbetare vid KI oavsett om du är anställd eller anknuten har du tillgång till en sida där du kan se vilka uppgifter som finns i systemet och där du kan ansöka om behörigheter. IDAC innebär också att nya regler kring ID och Access implementeras, som till exempel att den så kallade Grace-perioden försvinner.

Vad händer med mitt konto när jag slutar på KI? 

För dig som student vid KI

Du som studerar och är inskriven på en kurs vid KI har tillgång till en sida där du kan se vilka uppgifter som finns i systemet.

Utbildning

Alla användare som ska arbeta i IDAC behöver utbildning. Detta handlar främst om administratörer och chefer. För personer verksamma på KI som inte har någon av dessa roller kommer det finnas hjälp via användarhandbok och instruktionsfilmer. För att få behörighet att jobba i systemet måste du som administratör eller chef genomgå utbildningen. Den är inte omfattande då systemet ska vara så självinstruerande som möjligt.
Läs mer om utbildning i IDAC och i UBW Anknutna här 

Amal Velic

Förvaltningsledare