Introduktion för studenter - studentenhet med peer learning

Förslag på introduktion för studenter i verksamhetsförlagd utbildning.

En introduktion för studenter till vårdenheten kan planeras omfatta mellan 3-4 timmar. I välkomstbrevet till studenten kan förberedande frågor inför introduktionen ställas gällande studentens förväntningar inför VFU samt studentens tidigare erfarenheter.

Under introduktionen kan följande frågor tas upp:

  • Studentens tidigare arbetslivserfarenheter och förväntningar på VFU
  • Kursmål samt strategier för att uppnå dessa
  • Handledningsmodellen Studentenhet med peer learning
  • Schema, tider för mitt- och slutbedömningar etc
  • Lärosätets bedömningsinstrument
  • Vårdenhetens vanligaste sjukdomar/diagnoser/behandlingar och läkemedel
  • Föreskrifter, arbetskläder, hygien, sekretess, mobiltelefoner etc
  • Dokumentationssystem
  • Omklädningsrum, personalmatsal, etc
JF
Innehållsgranskare:
Helena Brodin
2023-11-02