Tillgänglighetsredogörelse för Inspera

Här finns en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur KI uppfyller lagen om tillgänglighet rörande systemet för digitala examinationer, Inspera.

Redogörelsen avser Inspera Assessment, offentliggjord den 2018-01-26.

Karolinska Institutet (KI) vill att så många som möjligt ska kunna använda Inspera. Det här dokumentet beskriver hur Inspera uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är den mobila applikationen?

Systemlösningen för digital examination är delvis förenlig med kraven i Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av den mobila applikationen Inspera inte är helt tillgängliga. Se mer under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt nedan.

Läs applikationens egen information om tillgänglighet: Web Accessibility Statement (inspera.com).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av den mobila applikationen?

Om du behöver innehåll från Inspera som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via Kontakta oss om digitala verktyg. Svarstiden är normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt: skicka e-post till iktpedagogerna@ki.se.

Teknisk information om den mobila applikationens tillgänglighet

Vårt mål är att uppnå minst grundläggande tillgänglighet enligt kriterierna i WCAG 2.1 på nivå AA. Inspera som systemlösning för digital examination uppfyller dock ännu inte alla tillgänglighetskriterier i WCAG 2.1. och är därför delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. De delar som ännu ej uppfyller kraven beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt. Vår ambition är att kontinuerligt åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Bristande förenlighet med lagkraven finns för:

  • Dokument: Vissa uppladdade PDF-dokument och eventuella andra filtyper är inte tillgängliga enligt riktlinje nr 88.
  • Bilder: Vissa bilder som har laddats upp kan innehålla text eller sakna alternativ text.
  • Webbsidor: Inspera stödjer bruk av externa webbsidor och dessa kan vara anpassade till olika grader.
  • Video: En del av publicerade videos saknar textning och syntolkning, ej tillgängligt enligt riktlinje nr 118. Inspera saknas i dagsläget stöd för undertexter.
  • Tabeller: Stöd saknas för att formatera tabeller på det korrekta sättet.

Oskäligt betungande anpassning

Karolinska Institutet åberopar inget undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Rapportera brister i den mobila applikationens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra den mobila applikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss!

Hur vi testat den mobila applikationen

Inspera för digital examination innehåller funktionalitet för att stödja text-till-tal. Utöver denna inbyggda funktion finns också möjlighet att använda verktyget TorTalk som har fler funktioner. Att justera volym, stavningskontroll, hantera inverterade färger samt ändra textstorlek går. Mer information på Digital examination med Inspera – information för studenter.

Tillsammans med lärare, studenter samt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning har vi kontrollerat ett antal funktioner. Vi har också tagit del av Insperas dokumentation om hur själva plattformens teknik och gränssnitt fungerar vad gäller tillgänglighet. 

Vi jobbar löpande med den inbyggda funktionen i systemet för att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblem, både i kod och redaktionella åtgärder. Vi arbetar även systematiskt med att följa upp och åtgärda tillgänglighetsproblematik med Referensgruppen för Tillgänglighet/FUNKA/UDL gällande Inspera enligt interna rekommendationer och SUHF rekommendationer: REK-2021-2-DOS-lagen-och-lärplattformar.-Antagen-av-SUHFs-styrelse-210623.pdf.

Vi utbildar internt användare via interna informationsresurser kring att undervisa och examinera tillgängligt: Undervisa tillgängligt  och Tillgänglighet i digital lärmiljö.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Referenser

Stödartikel om hur du kan skapa tillgängliga uppgifter i Inspera.