TimeEdit Support

Om du behöver hjälp när du jobbar i TimeEdit erbjuder vi olika sorters support beroende på vilken fråga du har.

Schemaläggning i TE Core o TE Viewer
TimeEdit support svarar främst på frågor om användarbehörighet, utbildningstillfällen och användarfrågor som är kopplade till arbetet med schemaläggning, förbokning och bokning av undervisningslokaler i TE Core.TimeEdit supporten kan du kontakta via TimeEdit-support@ki.se.         

   

Kurskoder och kurstillfällen
Har du frågor om när terminens kurstillfällen är klara eller när den nya kursen blir klar så att uppgifterna kan finnas i TimeEdit ska du i första hand vända dig till den på institutionen som lägger upp kurstillfällen i utbildningsdatabasen Selma eller till din UN-handläggare.

 

Lokalbokning via webben
Har du frågor om KI:s gemensamma lokaler när det inte gäller undervisning, se mer info: https://medarbetare.ki.se/lokalbokning-for-medarbetare

 

TE Plan
Maila din fråga som gäller TE Plan till TimeEdit supporten på KI via TimeEdit-support@ki.se.

 

TE Exam
I dagsläget finns det ingen central support på KI för TE Exam.
Maila ändå in din fråga som gäller TE Exam till TimeEdit supporten på KI via
TimeEdit-support@ki.se. Eftersom alla moduler i TimeEdit har samma databas kan vi då avgöra om det finns något vi kan hjälpa till med.

MP
Innehållsgranskare:
Mathias Pettersson
2023-09-14