Ny användare i TimeEdit - schemaläggare

För att få behörighet att schemalägga i TimeEdit och förboka KI:s gemensamma undervisningslokaler krävs att du har genomgått en särskild användarutbildning och att du har ett användarkonto. Användarkontot i TimeEdit bygger på att du har ett KI-ID.

Vi rekommenderar att man som schemaläggare inte är sällananvändare. Schemaläggning är komplext och innehåller många olika moment, man bör därför som schemaläggare jobba regelbundet i systemet.

Användarutbildning

För att få tillgång till schemaläggningen i TimeEdit måste du först gå en användarutbildning. Utbildningen är webbaserad och ges som en självstudiekurs i Canvas.

Anmälan
Du anmäler dig till kursen genom att skicka ett mejl om det till TimeEdit-support@ki.se. Ange även ditt KI-ID i mejlet.

Ansökan om behörighet
För att få behörighet att schemalägga måste du skicka in en ansökan om behörighet när du blivit godkänd på användarutbildningen.

ER
Innehållsgranskare:
Mikaela Jansson
2024-05-23