Organisationsträd och behörighet i Primula

Varje vecka på tisdagar (helgfria) genomförs uppdateringar av Primulas organisationsträd av löneenheten. Vid uppdateringar störs driften därför koncentrerars ändringar till tisdagar för att verksamheten på ett bättre sätt ska kunna planera sitt arbete.

Uppdateringsarbetet påbörjas direkt på morgonen och fortlöper tills alla förändringar är genomförda.

Nedan finner du dokument gällande förändringar av organisationsträdet i Primula.

Organisatorisk enhet – Primula

Så gör du om du vill ändra en organisatorisk enhet i Primula

  • Ladda ner blankett Primula – organisationsförändring (Längst ner på denna sida)
  • Fyll i blanketten. Glöm inte att ange i det fall den nya enheten ska ligga under en annan enhet, fr.o.m. vilken månad enheten ska skapas eller avslutas (blir alltid den 1:a i den månad du anger) och se till att den signeras av AC eller motsvarande
  • Maila in blanketten elektroniskt till payroll@uf.ki.se

OBS! För att vi ska kunna ta bort en enhet får varken anställda eller anknutna finnas kvar datumet för avslutet. Säkerställ att alla anställda är flyttade till andra enheter i Primula och att anknutna inte finns kvar på enheten i IDAC.

Handläggningstiden varierar beroende på hur stor organisationsförändringen är. Enstaka enheter handlägger vi i normalfallet inom 14 dagar. Enheter läggs upp på tisdagar, vilket även kan orsaka små kortare störningar i Primula under denna dag. Vi återkopplar till kontaktpersonen på blanketten när enheten är inlagd i Primula.

Behörighet i Primula

Så gör du för att ge en medarbetare tillgång att se och administrera personal i Primula:

  • Ladda ner blankett Primula – behörighet (Längst ner på denna sida)
  • Fyll i blanketten. Glöm inte att ange vilka enheter medarbetaren ska ha åtkomst till, fr.o.m. vilket datum behörigheten ska gälla och se till att den signeras av AC eller motsvarande
  • Maila in blanketten elektroniskt till payroll@uf.ki.se

För att ta bort en behörighet följer du samma steg som ovan (fyll i att behörighet ska tas bort och specificera vilken behörighet som ska tas bort).

Handläggningstiden är upp till 7 arbetsdagar och vi återkopplar till medarbetaren när behörigheten är inlagd i Primula

Dokument

MS
Innehållsgranskare:
2023-09-14