Företagshälsa - information för chefer och HR

Företagshälsan finns till som en expertresurs för att stödja KI som arbetsgivare att inom arbetsmiljöområdet arbeta både pro- pre- och re-aktivt, för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra verksamheter.  

Du som är chef eller arbetar inom HR kan beställa samtliga tjänster som ingår i avtalet. Vissa tjänster bekostas av centrala medel medan andra tjänster bekostas av Institutionen eller enheten (lokalt). Grundregeln är att lagstadgade tjänster som exempelvis medicinska kontroller, exponeringsmätningar, vissa vaccinationer e t c går på gemensamma medel medan individärenden, hälsotester e t c är upp till respektive chef och institution.

För att läsa mer om tjänsternas innehåll - klicka på länken uppe till höger "Tjänster hos Avonova".

Tidsbokning per telefon eller via Avonovaportalen

Vill du beställa en tjänst eller behöver rådfråga en specialist inom Avonova inför beställning? 

  • Välj nummer beroende på campus Solna / Flemingsberg enligt nedan
  • Välj alternativ för "chefer och HR"
  • Du får prata med en administratör som bokar in dig för att bli uppringd av specialist för att få rådgivning i just ditt ärende samma dag eller en tid som passar dig. 

Avonova Klara Strand

Telefon: 08 - 120 125 00 

Telefontid måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30

E-post: stockholmcity@avonova.se 

Avonova Huddinge

Telefon: 08 - 120 124 10 

Telefontid måndag - fredag klockan 08.00 - 16.30 

E-post: huddinge@avonova.se 

Bokningsrutiner

Alla besök kräver tidsbokning. Bokning kan göras antingen genom telefonkontakt med något av Avonovas Hälsocenter eller via Avonovaportalen. Vanligtvis har du som administrativ chef och HR tillgång till Avonovaportalen. 

Avonova har som regel möjlighet att ge en tid samma dag för omhändertagande av stickskador vid risk för blodsmitta samt akuta krissituationer t.ex. vid hot och våld. 

För beställning av medicinska kontroller och vaccinationer vid arbete med försöksdjursverksamhet samt humanmaterial kan du läsa mer i rutan "Mer om det här ämnet".

OBS! 

Uteblivet besök eller sent återbud (mindre än 24 timmar före inbokat besök debiteras).