Tjänster hos Avonova

Här finns information om vem som beställer och vem som bekostar tjänster hos företagshälsan Avonova.

Grundregeln är att KI-övergripande aktiviteter och eget avrop samt lagstadgade tjänster som exempelvis medicinska kontroller, exponeringsmätningar och vissa vaccinationer går på de gemensamma medlen medan individärenden, hälsotester och rehabiliterande tjänster bekostas av lokala medel och bestäms av respektive chef.

Avonovas tjänster

Läs mer om vilkas proaktiva, preventiva och reaktiva tjänster som Avonova företaghälsa erbjuder på individ, grupp och organisationsnivå.

Tjänster som bekostas av gemensamma medel

Dessa tjänster bekostas av gemensamma medel. Vissa tjänster kan avropas av medarbetare, andra av chefer och vissa av HR-avdelningen.

 • Eget Anonymt Besök (EAB)
 • Telefonrådgivning –allmän
 • Hälsokartläggning
 • Lagstadgade medicinska kontroller(+ kompletterande tjänster)
 • Vaccination vid smittexponering i tjänsten (individ)
 • Ergonomisk genomgång av arbetsplats (grupp)
 • HLR-utbildning
 • HLR och L-ABC

Tjänster som bekostas av gemensamma eller lokala medel

KI-övergripande tjänster avropas av centrala HR och bekostas med gemensamma medel. Lokala tjänster/aktiviteter avropas av chef och bekostas lokalt.

 • Hälsofrämjande rådgivning (organisation)
 • Utbildningar och seminarier inom hälsofrämjande arbete (grupp)
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Tjänster som bekostas av lokala medel

Dessa tjänster bekostas av lokala medel och avropas av chef.

 • Fortsättning efter två "eget anonymt besök"
 • Utredning av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier etc. (avseende individ och grupp)
 • Hälsotest (individ och grupp)
 • Arbetsanpassning och rehabilitering
 • Rådgivning livsstil (individnivå)
 • Arbetsförmågebedömning
 • Rådgivning till chef
 • Utredning och stöd vid missbruk, riskbruk, beroendeproblematik (individ och organisation)
 • Vaccinationsrådgivning - telefonrådgivning
 • Vaccination -influensa och andra epidemiska sjukdomar (individ)
 • Liten hälsoundersökning (individ)
 • Stor Hälsoundersökning(Individ)
 • Ergonomisk genomgång av arbetsplats (individ)
 • Stöd till grupp vid konflikter
 • Stöd till grupper vid kriser