Bioskydd

Vad skiljer uttrycket biosäkerhet från uttrycket bioskydd? Är det någon skillnad?

Ordet bioskydd (biosecurity) beskriver de rutiner och tekniker som behövs för att förebygga medvetna exponeringar eller kontamineringar med smittförande eller toxiska biologiska agens. Dåligt biosksydd kan leda till stölder/inbrott, missbruk och avsiktlig exponering.

Ordet biosäkerhet (biosafety) beskriver de rutiner och tekniker som behövs för att förebygga oavsiktliga exponeringar eller kontamineringar med smittförande eller toxiska biologiska agens. Dålig biosäkerhet kan leda till laboratorieinfektioner eller kontaminering av miljön.

Biosäkerhet regleras i Sverige av Arbetsmiljölagen som är tolkad i föreskrifterna Smittriskeroch Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer.

Det finns inga lagar som direkt reglerar bioskydd, det finns däremot riktlinjer från WHO, samt en handbok för bioskydd.

För att öka bioskyddet krävs generellt en "säkerhetskultur" där inventeringskontroll, tillträdeskontroll, transportsäkerhet, fysisk säkerhet, informationssäkerhet, incidentrapportering och inte minst riskbedömning främjas.

Framför allt beroende på biorisken är det viktigt med spårbarhet och inventering vid hantering av biologiskt material. Kontaktpersonen för biosäkerhet vid institutionen ska därför ha vetskap om vilka mikroorganismer i riskklass 2 och upp som hanteras.

Kontakt:

Profile image

Carina Bengtsson

Samordnare Biosäkerhet

Dokument

CB
Innehållsgranskare:
Christina Rosqvist
2024-01-30