Anvisningar för ersättning i samband med tjänsteresor

Dessa anvisningar syftar till att tydliggöra hur ersättningar ska handläggas i samband med tjänsteresor som sker på uppdrag av Karolinska Institutet (KI). Riktlinjer för tjänsteresor är överordnat styrdokument till dessa anvisningar.

  • Diarienummer: 1-566/2023
  • Beslutsdatum:
  • Giltighetstid: Tillsvidare fr.o.m. 2024-01-01
  • Beslut: Universitetsdirektören
  • Dokumenttyp: Anvisningar
  • Handläggs av avdelning/enhet: HR-avdelningen
  • Beredning med: Avdelningar GVS

Sammanfattning av anvisningarna

Anvisningarna gäller för alla anställda vid Karolinska Institutet för resor inom ramen för anställningen. Anvisningarna gäller också för tjänsteresor som betalas av Karolinska Institutet men som genomförs av en student eller annan som inte är anställd vid Karolinska Institutet.

En tjänsteresa är en resa som medarbetaren måste göra för att arbeta för arbetsgivarens räkning på annan plats än den ordinarie arbetsplatsen.

Anvisningarna i sin helhet