Forskargruppsida på ki.se

En forskargruppsida på KI.se hämtar delvis sin information från KI RIMS, men kan också utökas med mer utförlig information, bilder med mera. Den utökade informationen görs i Drupal och uppdateras av dig som är webbredaktör.

Hur ser en forskargruppsida ut

En forskargruppsida från KI RIMS följer en gemensam mall. Inom mallen finns det stort utrymme för att lyfta det som är viktigt och relevant om den egna gruppen.

Mallen består av ett sidhuvud med namn och ingress. Ytterligare information om forskargruppen finns i flikar på sidan. Namnet och ingressen hämtas från och uppdateras i KI RIMS och kan inte ändras eller uppdateras i Drupal. Du kan också lägga till

 • en bild,
 • en call to action,
 • Institution.
Skärmdunp på en forskargruppsida på ki.se
En forskargrupp på ki.se presenterad i mallen KI RIMS group.

Du kan välja om startsidan ska visas som en vanlig sida med text eller som en bredare sida med innehåll som sträcker sig över hela sidbredden genom att bocka för "Wide start page". Detta format lämpar sig bra för en utåtriktad forskargrupp, till exempel de som har/hade landing page i det gamla formatet, med nyhetslistor, kalenderlistor eller promos med länkar till närliggande verksamhet, till exempel en studie som man söker deltagare till.

OBS! Du ska inte använda formatet wide start page om du har en sida med brödtext, det vill säga rubriker och textstycken. Texten blir svårläst och otillgänglig när raderna blir för långa. Läs mer om spaltbredd och radlängder i webbriktlinjerna.

Skärmdump som visar en detalj från Drupal
Hur du söker på forskargruppsida i Drupal.

Forskargruppsidan gör i sidtypen RIMS Group. Denna sidtyp kan inte skapas i Drupal. Den hämtas automatisk från KI RIMS till Drupal. Du hittar den i workbench, sök på sidtypen RIMS Group och det namnet som finns i KI RIMS i rutan "title" Den måste publiceras i Drupal för att synas på ki.se.

Jag hittar inte forskargruppen i Drupal - varför inte?

När forskargruppsledaren har fyllt i namn på sin forskargrupp (se sidan Hantera informationen om din forskargrupp i KI RIMS) skickas sidan till Drupal, men den är ännu inte publicerad.

Endast de grupper som har ett namn i något av fälten "Description of research area / name of unit (English)" eller "Group leader name and type of group (English)" (och motsvarande på svenska, för att det ska finnas en svensk sida) hämtas till Drupal.

En forskargruppsida i mallen RIMS Group sparas automatiskt på ki.se/forskning och får automatiskt menu settings/brödsmula på den sajten. För att det också ska finnas en länk till institutionen lägger man till det i rutan Institutions.

Skärmdump från Drupal, visar möjliga flikar på en gruppsdia
Möjliga flikar på en gruppsida.

Flikar

Resten av sidan består av flikar, där vissa helt eller delvis hämtar innehåll från KI RIMS medan andra kan bestå endast av innehåll som uppdateras i Drupal. I varje flik kan du lägga till alla block som du kan lägga till på en sida (page).

Om sidan ännu inte har en startflik kommer första fliken du skapar eller konvertera att bli start. Börja därför med det som ska vara startsidan för forskargruppen.

Namnet på fliken blir alltid Start.

På denna flik kan du beskriva forskargruppens verksamhet och forskningsområde mer utförligt. Du väljer rubrik själv, och fliken får den rubrik du sätter, så tänk på att välja en kort och tydlig rubrik, till exempel "Vår forskning".

Fliken kan behövas om du väljer att låta start-fliken ha annan information, till exempel en nyhetslista, kalenderlista eller promos till annan relaterad information. När forskargruppens verksamhet beskrivs direkt på fliken start behöver du antagligen inte lägga till denna flik.

Denna flik hämtar de publikationer som finns kopplade till gruppen i KI RIMS i modulen Relationships. Du kan läsa mer om hur forskargruppsledaren gör detta på sidan Hantera informationen om din forskargrupp i KI RIMS

Rubriken för fliken blir alltid "Publikationer", det kan du inte ändra på.

Du kan lägga till information från Drupal i fliken, den kommer att hamna efter informationen som hämtas från KI RIMS:

Denna flik hämtar information om Grants från modulen Group record. Du kan läsa mer om hur en forskargruppsledare lägger till den informationen för sin grupp på sidan Hantera informationen om din forskargrupp i KI RIMS.

Du kan också lägga till information i Drupal. Den kommer att hamna under den information som hämtas från KI RIMS.

Rubriken för fliken blir alltid Finansiering, det kan du inte ändra på.

Denna flik hämtar alla medarbetare som finns knutna till gruppen i KI RIMS. Du kan läsa mer om hur en forskargruppsledare kan dölja eller lägga till medlemmar för gruppen i KI RIMS på sidan Hantera informationen om din forskargrupp i KI RIMS i modulen Group record. 

Du kan också lägga till information i Drupal, till exempel en karta eller liknande på fliken. Den kommer att hamna under den information som hämtas från KI RIMS.

Rubriken för fliken blir alltid  Medlemmar och kontakt. Det kan du inte ändra på.

Du kan lägga till ytterligare information kopplat till gruppen genom lägga till valfria flikar. Du kan ha så många flikar du vill. De hamnar automatiskt efter övriga flikar.

Exempel på information du kan vilja ha i en valfri flik

 • Populärvetenskap och nyheter
 • Ett projekt forskargruppen är engagerad i
 • En studie forskargruppen har eller ska genomföra
 • Ett samarbete forskargruppen har

Forskargruppen kan själv bestämma vad som är relevant och aktuellt för just dem och hur de vill benämna det. Tänk på att själva flikrubriken bör vara ganska kort och tydlig, för att undvika att flikarna hamnar i dubbla rader. På själva fliksidan kan man ha en lite mer utförlig rubrik.

Dessa flikar skapar och uppdaterar du i sin helhet i Drupal. 

Vem kan uppdatera en gruppsida?

För att kunna uppdatera en forskargruppsida måste du ha rollen KI RIMS editor på ki.se/forskning. Om gruppen du uppdaterar inte är en forskargrupp du ska du inte publicera sidan på ki.se/forskning. Du måste då ha rollen KI RIMS editor på den subsite där gruppens sida ska sparas.

Denna roll kan tilldelas dig som är webbredaktör på ki.se och/eller har genomfört självstudiekursen för webbredaktörer. Skicka ett mejl till webb@ki.se om du behöver få denna roll.

Gör om/konvertera en befintlig forskargruppsida

En forskargrupp som idag har en sida (vanliga page/s och/eller landing page) på ki.se behöver göras om i den nya mallen. Du kan flytta befintliga sidor och innehåll med några steg

 1. Säkerställ att gruppen som du ska flytta har en RIMS group-sida genom att söka upp den i  workbench på ki.se, sök på sidtypen RIMS Group och det namnet gruppen har i KI RIMS.
 2. Öppna den/de befintliga sidor du vill flytta.
 3. Öppna den befintliga sidan i edit, gärna i ett nytt fönster, så att du ser den publicerade sidan också, det hjälper dig när du ska bestämma vilka block du ska ta med. Välj fliken Convert to group tab.
Skärmdump som visar en detalj från Drupal
Välj Convert to group tab för att göra om en befintlig sida till en flik på en gruppsida.
 1. Sök upp den grupp du vill flytta sidan till i rullisten för under rubriken "Group"
Skärmdump som visar en detalj av Convert to Group tav
Välj vilken grupp du vill flytta sidan till och vilka block du vill ta med dig.
 1. Bocka ur de block som du inte behöver ta med, för att informationen nu hämtas från KI RIMS eller ska presenteras på något annat sätt.
 2. Välj vilken flik du vill flytta innehållet till i rullisten "Type of tab". Om du ännu inte har flyttat några sidor kommer sidan automatiskt att flyttas till fliken "Start". Börja därför alltid med den sida du vill ha som första flik för gruppen.
 3. Bocka inte ur rutan "Create a redirect from the page to the tab". Denna ruta gör att alla befintlgia länkar till sidan fortsätter fungera och att den befintliga sidan inte längre går att komma åt för en besökare.

OBS! Om du ändå bockar ut rutan "Create a redirect from the page to the tab" måste du skicka länken från den gamla sidan och länken till den nya sidan till webb@ki.se, så att webbförvaltningen gör en manuell redirect när du är klar. Information ska inte ligga dubbelt på sajten. När du avpublicerar din gamla sida kommer den att leda till en 404-sida om vi inte gör en redirect. Många 404-sidor riskerar att försämra webbplatsens ranking i sökmotorerna. Tänk på att även om webbförvaltningen kan göra detta steg manuellt i efterhand så tar det betydligt längre tid än om du gör det när du konverterar sidan.

 1. Tryck på Convert.

Om du har flera sidor om forskargruppen upprepa steg 1-8 för alla sidor.

Allt innehåll finns redan på KI RIMS-sidan, måste jag ändå konvertera?

Ja, helst. Om en av dina befintliga sidor har blivit överflödig, till exempel för att allt innehåll på sidan nu hämtas från KI RIMS, ska du fortfarande konvertera sidan. Gör steg 1-8 i denna manual men bocka ur alla block, eftersom du inte ska ta med något innehåll. 

Om du redan har konverterat innehåll till alla flikar kan du välja "Other, additional tab" för detta innehåll. Det kan till exempel vara så att du tidigare hade en landing page, men att den inte innehöll något annat än länkar till det du nu har som flikar. Du kan sen ta bort den nya "Other, additional tab"-fliken på din RIMS Group-sida, om du inte vill fylla på med nytt annat/innehåll.

När du konverterar en sida. med eller utan innehåll, skapas en redirect.  Då kommer alla gamla länkar, inklusive sökträffar, till sidan fortsätta fungera automatiskt.

 1. Öppna den akuella RIMS group-sidan i redigeringsläge.
 2. Lägg till gruppens institution i rutan Institutions.
 3. Lägg till en eventuell bild i sidhuvudet.
 4. Lägg till en eventuell Call to action. Kom ihåg att en call to action ska formuleras som en uppmaning till handling, och ska därför innehålla ett verb.
 5. Om den befintliga forskargruppsidan är en landing page bocka i rutan Wide start page.
 6. Titta igenom innehållet i dina nya flikar och passa på att städa i texten så att innehållet är tillgängligt. Titta till exempel på sidan Tillgänglighet på webben.
 7. Lägg till en innehållsgranskare. För en forskargruppsida brukar forskargruppsledaren vara innehållsgranskare.
Skärmdump som visar en detalj på en RIMS group-sida
För att publicera en RIMS group behöver du bocka i rutan "publish".
 1. Bocka i rutan "Published"
 2. Spara och publicera din nya sida med flikar genom att trycka på "Save".

Nu är du klar. Du kan fortsätta redigera sidan närsomhelst.

Om en grupp byter institution

Om du som redaktör får veta att en grupp ska byta institution, hör av dig till KI RIMS-förvaltningen så att de kan hjälpa till med flytten av gruppen i KI RIMS. När RIMS-förvaltingen får veta i tid att en grupp ska flyttas, gör de alla inställningar som behövs där och det enda en redaktör behöver göra är egentligen att byta länken till institutionen. 

Verkstäder för webbarbete med gruppsidor