Beskrivning av SAML2 WebSSO identitetsutgivare

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Karolinska Institutet, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren.

Karolinska Institutet är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMID:s policyramverk.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter som fastställts av KI, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

KI garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med krav och förväntningar. KI följer SWAMID:s rekommendationer för överföring av attribut, baserad på entitetskategorier. KI förbehåller sig att i överenskommelse med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut för aktuell tjänst, oavsett vad de entitetskategorier som tjänsteutgivaren är godkänd för rekommenderar.

ST
Innehållsgranskare:
2024-01-29