Så skyddar vi våra nät och servrar

Karolinska Institutet använder sig av ett webbfilter för att skydda våra interna nät och servrar från skadlig kod, bland annat virus och trojaner. Det innebär att vissa webbplatser inte kan nås från KI:s nätverk.

KI utsätts med jämna mellanrum för olika typer av IT-attacker som gör att vi riskerar att förlora värdefull information som till exempel integritetsskyddade uppgifter och forskningsdata. Webbfiltret är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att ingen obehörig kommer över våra data eller att våra system smittas av skadlig kod.

Filtret blockerar:

  • sidor som innehåller skadlig kod (virus, trojaner, ransomware etc.)
  • sidor som är klassade som hög risk (då de sprider virus, varit hackade, används för SPAM etc.)
  • sidor som innehåller olika typer av bedrägeriförsök (exempelvis Phishing)
  • sidor som säljer knark eller andra typer av illegala droger
  • sidor med pornografiskt innehåll

Filtret blockerar inte sökord utan endast sidor med ovan listade innehåll.

Varför blockeras vissa webbplatser?

Webbfiltret blockerar åtkomst till sidor enligt ovan lista då det medför risker att besöka dessa sidor för din dator och KI:s IT-system.

KI:s leverantörs sida kan du få hjälp med att se varför en webbplats är blockerad av webbfiltret.

Undantag från webbfiltret

Om du i din forskning har behov av att besöka webbplatser som idag blockeras av webbfiltret, kan du ansöka om ett undantag. Registrera ett ärende via Självserviceportalen så gör vi en bedömning kring vilken teknisk lösning som är bäst i just ditt fall.

Felaktig blockering

Om en webbplats blockeras på felaktiga grunder, begär en ny klassificering direkt hos leverantören för att korrigera detta. En lyckad ändring slår vanligtvis igenom inom 4-6 timmar i våra system.

Kontakt

Har du fler frågor gällande webbfiltret kan du kontakta Helpdesk.

FW
Innehållsgranskare:
2024-01-15