Ditt e-postkonto

Här hittar du stöd kring ditt e-postkonto, webbmejl, e-post i mobilen och riktlinjer. KI hanterar e-post via Microsoft 365.

Webbmejl

Använd ditt KI-lösenord och din mejladress. Första gången du loggar in ska du sätta upp kontot för att kunna logga in i två steg, dina användaruppgifter och en engångskod från appen Microsoft Authenticator. På så sätt kan du t.ex. återställa ditt lösenord själv i fall du glömmer bort det.

Logga in i webbmejlen

E-post i mobilen - Outlook

För att få tillgång till din mejlkorg är det bäst att använda Outlook-appen. Inställningarna hittar du i manualerna på självserviceportalen:

Ditt mejlkonto

I fall du har problem med att logga in till ditt mejlkonto hittar du mer information på sidan Konton och lösenord.

Riktlinjer för användning av e-post

Riktlinjerna för e-post riktar sig till alla anställda och anknutna vid Karolinska Institutet. Till exempel är det inte tillåtet att vidarebefordra e-post till externa e-postsystem, exempelvis Region Stockholm.

Mejlsignatur

Läs mer på:

Lagringsutrymme i ditt konto

Om du vill veta hur mycket av ditt lagringsutrymme du har använt kan du logga in i webbmejlen och föra musmarkören över kontots översta mapp, dvs. där det står ”Förnamn Efternamn” uppe till vänster i menyn.

När du slutar på KI

Läs mer om vad som händer med ditt mejlkonto när du slutar på KI.

Lägga till nytt e-postkonto i Outlook

Om du har fler e-postkonton du vill lägga till i din Outlook, för att lättare kunna växla mellan dina konton, följ guiden: 
Lägga till ett nytt e-postkonto i Outlook

Säker hantering av e-post

Skydda dina användaruppgifter

KI ber aldrig om personlig information via e-post. Svara aldrig på mejl där dina personliga uppgifter efterfrågas. Läs mer om falska mejl som ber om användaruppgifter nedan (phishing).

Falska mejl (phishing)

Falska e-postmeddelanden som uppmanar mottagaren att lämna ut personliga uppgifter, till exempel inloggningsuppgifter till e-postkonton, skickas då och då till KI-användare. Detta kallas phishing (nätfiske) där avsändaren skickar e-post under falsk identitet. KI ber aldrig om någon personlig information via e-post. Svara aldrig på mejl där personliga uppgifter efterfrågas.

Falska e-postmeddelanden som skickas till individer beskriver oftast ett fel eller en orsak där personliga uppgifter behövs för att återställa eller underlätta ett arbete. Vilka uppgifter som efterfrågas varierar, det kan vara allt ifrån kompletta personuppgifter till information om e-postadress, användarnamn och lösenord. För att inte göra mottagaren misstänksam använder sig bedragaren av falska e-postadresser så att e-postmeddelandet ser ut att komma ifrån och gå till legitima platser. Ibland sätts hela hemsidor upp för att allt ska verka trovärdigt.

Om du misstänker att du fått ett falskt mejl (phishing) följ guiden nedan för att rapportera detta. Informationen samlas in centralt och förbättrar vårt skräppostfilter.

Så skyddar du dina användaruppgifter

  • Om du får e-post som du misstänker är phishing, ska du aldrig svara på det. Du ska aldrig, under några omständigheter, lämna ut känslig information som inloggningsuppgifter eller dylikt via e-post. Karolinska Institutet frågar aldrig någonsin efter sådan information via e-post.
  • Phishingmeddelanden är nästan aldrig skrivna av personer med svenska som modersmål. Felstavningar, särskrivningar, blandade ord på svenska och engelska samt konstig meningsbyggnad är tydliga varningssignaler.
  • För att undvika att ett lyckat phishingmeddelande får tillträde till fler av dina personliga uppgifter, bör du inte ha samma användarnamn och lösenord till KI-relaterade nättjänster som till dina privata nättjänster, exempelvis privat e-post eller banktjänster.
  • Om du får många konstiga e-postmeddelanden i din inkorg, bör du titta på dina e-postinställningar. Leta efter eventuell eftersändning till okända adresser eller meddelandetexter.
  • På hemsidor där du ska lämna personliga uppgifter, ska du alltid se till att det är en säker anslutning. Det ska stå "https" högst upp i webbläsarfönstret och det ska finnas en symbol i form av ett nyckellås eller liknande i din webbläsare. Du kan också undersöka varifrån certifikatet kommer, om det kommer från KI eller om certifikatsägaren är ki.se.

Support

Om du har problem med ditt e-postkonto kan du första hand vända dig till din IDAC/UBW-administratör. De kan också hjälpa dig om du till exempel har bytt namn.

För tekniska frågor kring kontot kan du kontakta Helpdesk. Helpdesk kan svara på frågor kring Outlook, men inte ge stöd kring andra e-postklienter eller tjänster.