Direktköp (0 - 100 000 kr)

För enstaka, ej återkommande, inköp under 100 000 kr där ramavtal saknas görs direktköp av beställaren.

Om ett ramavtal saknas för inköpet och det enstaka, ej återkommande, inköpsbehovet understiger direktupphandlingsgränsen på 100 000 kr görs inköpet av beställaren själv som ett direktköp, eftersom ingen formell konkurrensutsättning behöver utföras. Beställaren rekommenderas att vid sådana köp bifoga KI:s allmänna villkor för köp av produkt/tjänst och kontraktsblankett.

Observera att om beställaren har för avsikt att göra flera likadana köp över en tolvmånadersperiod ska dessa köp räknas samman och upphandlas genom inköps- och upphandlingsenheten, ifall köpen tillsammans överstiger 100 000 kr. KI räknas juridiskt som en (gemensam) beställare. Därför ska KI:s beställare i möjlig mån räkna ihop sina köp tillsammans med andra institutioner.

 

Josef Dadoun
2024-01-16