Vem får e-post från IDAC?

Prefekterna får

  • Ett mejl från IDAC när en person har kommit in i IDAC på institutionsnivå. Det är kopplat till vem som är chef på den organisatoriska enheten. Prefekt är chef för institutionen. Om personen är korrekt placerad på din institution, klicka på länken och godkänn. Det bör vara endast antagna doktorander som kommer in på institutionsnivå, om de inte har hunnit bli anställda eller anknutna först.
  • Ett mejl från IDAC om någon har begärt behörighet på tex filmapp på institutionsnivå. Klicka på länken och bekräfta att personen ska ha åtkomst.

Närmaste chef får

  • Ett mejl från IDAC när någon läggs till på din organisationsenhet. Om personen är korrekt placerad på din institution, klicka på länken och godkänn. 
  • Ett mejl från IDAC med KI ID och övriga inloggningsuppgifter i samband med att en ny anställd eller anknuten börjar i din grupp. Administratören för institutionen får samma mejl. Tidigast 30 dagar innan start.
  • Ett mejl från IDAC om någon i din grupp har begärt åtkomst i en annan organisatorisk enhet. Om det är korrekt, klicka på länken och godkänn.

Administratören får

  • Ett mejl från IDAC med KI ID och övriga inloggningsuppgifter i samband med att en ny anställd eller anknuten börjar i din institution. Tidigast 30 dagar innan start.
  • Ett mejl från IDAC som informerar om att konto kommer att inaktiveras går ut 10 dagar innan kontot till en person knuten till institutionen inaktiveras.             

Doktorander får

  • Ett mejl från IDAC som informerar om att terminsregistrering i LADOK saknas 30 dagar innan konto kommer att inaktiveras. Inaktiveringen av kontot gäller ej om en anställning / anknytning finns som sträcker sig längre än terminsregistreringen.

Resursägare får

  • Mejl när en medarbetare begär behörighet till en mapp/system som du är ägare för. Som resursägare behöver du ta ställning till att godkänna/avvisa begärda behörigheten,

Det är institutionen som bestämmer om det är chefen eller vem av administratörerna som delar ut KIID och övriga uppgifter till den nya anställda eller anknutna.

I dagsläget är det möjligt att styra mejlen på avdelningsnivå till administratören, IDAC administratören får alla mejl på institutionen. Detta görs via rollen IDAC administrator notification.

JC
Innehållsgranskare:
2023-09-01