Skip to main content

ST (OFR)

OFR, Offentliganställdas Förhandlingsråd, består av flera fackförbund som tillsammans förhandlar gentemot Arbetsgivaren. På Karolinska Institutet är det Fackförbundet ST, som största förbund inom OFR, som då representerar alla medlemmar från samtliga fackförbund som ingår i OFR.

Organisationstillhörighet

Har du börjat jobba på KI och är ST-medlem sedan tidigare? Glöm inte att byta organisation på mina sidor på ST.org.

Ifall du inte får information från ST-sektionen, dubbelkolla gärna organisationstillhörighet på mina sidor på ST.org.