ST aktiviteter på Karolinska Institutet

Här informeras det om vilka aktiviteter som finns för Facksektionen ST vid KI.

Årsmöte 2023

Äger rum den 23 mars, mer information i kallelsen som kommer snart.

Niklas Andersson
2023-02-15