Skip to main content

Seminarier för forskarhandledare

För att växa i rollen som handledare är det viktig att träffa kollegor och utbyta erfarenheter. Det är också bra att kontinuerligt uppdatera sig om nyheter och förändringar inom forskarutbildningen.

På seminarierna kan du lyssna på föreläsare som delar med sig av sina egna handledarerfarenheter eller föreläsare med specialkunskaper inom olika områden. Syftet är att främja processen att förstå var man själv befinner sig i sitt handledarskap samt inspirera och stärka deltagarna att hitta egna lösningar på olika utmaningar i handledarrollen.

Seminarier våren 2020

4 mars - How to become an associate professor (docent) at Karolinska Institutet

Welcome to lunch seminar: How to become an associate professor (docent) at Karolinska Institutet hosted by Professor Gunnar Nilsson, NVS/KI.

A participant-led dialogue about the path to docentur (associate professor) at KI. Please prepare for this seminar by the current rules for docentur, and instructions for these, which can be found at Docentur.

We will have a dialogue about the content, interpretation and application of current rules. We will also discuss practical, formal and other aspects on the road to become docent at KI.

(seminariet är på engelska)

Anmälan 4 mars

Anmäl dig här

KI/Solna, 4 mars, 11.30-12.30
Föreläsare
: Gunnar Nilsson, Professor NVS, Karolinska Institutet
Lokal: Inghesalen
Adress: Tomtebodavägen 18a, Widerströmska huset plan 2, campus Solna

 

6 maj - Creating an entrepreneurial ecosystem through education

Välkommen till lunchseminarium: "Creating an entreprneurial ecosystem through education" föreläsare är Hanna Jansson, Head of unit/project leader, LIME/KI.

Nyttiggörande av akademisk kunskap (forskningsresultat och kunskap) kan realiseras och överföras till samhället på många olika sätt. Det finns inte en lösning som passar, möjligheterna är istället många. Men även om utsikterna är lovande måste vi göra mer. Det är dags att fullt ut inkludera det "tredje uppdraget” i vårt strategiska arbete, bredda diskussionen om vad ”nyttiggörande” är och utforska nya vägar dit. Det här lunchseminariet kommer att fokusera på en av de möjliga nycklarna - utbildning - hur vi kan skapa ett entreprenöriellt ekosystem för ökat nyttiggörande genom utbildning.

(seminariet är på engelska)

Anmälan 6 maj

Anmäl dig här

KI/Flemingsberg, 6 maj, 11.30-13.00

Föreläsare: Hanna Jansson, Head of unit/project leader, LIME
Lokal: S 413
Adress: Alfred Nobels allé 23, campus Flemingsberg

Kontakt

Elisabet Lindgren

Utbildningshandläggare
08-524 836 38
C7.Lärande.Tomson.LearnTech
C7 Lärande, Informatik, Management och Etik