Samverkan

Samverkan är en viktig del i NVS verksamhet.

Vi har samverkansgruppen som består av representanter från både arbetsgivaren samt arbetstagarorganisationer.

Dessutom har vi ett institutionsråd som består av representanter för de olika yrkeskategorierna på NVS och som fungerar som ett rådgivande organ till prefekt och institutionsledning.