Sammanträdestider KU

Kommittén sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid.

Våren 2022

  • Tisdag 18 januari kl. 14.00 – 16.30
  • Tisdag 15 februari kl. 12.30 – 17.00
  • Torsdag 17 mars kl. 12.30 – 17.00
  • Tisdag 19 april kl. 12.30 – 17.00
  • Tisdag 17 maj kl. 12.30 – 17.00
  • Tisdag 14 juni kl. 12.30 – 17.00

Hösten 2022

  • Tisdag 6 september kl. 12.30 – 17.00
  • Tisdag 11 oktober kl. 12.30 – 17.00
  • Torsdag 17 november kl. 12.30 – 17.00
  • Onsdag 14 december kl. 12.30 – 17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Maya Petrén.