Sammanträdestider KU

Kommittén sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid.

Hösten 2022

  • Tisdag 6 september kl. 12.30 – 17.00
  • Tisdag 11 oktober kl. 12.30 – 17.00
  • Torsdag 17 november kl. 12.30 – 17.00
  • Onsdag 14 december kl. 12.30 – 17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Maya Petrén.