Sammanträdestider KU

Kommittén sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid.

Våren 2023

 • 25 januari kl. 13.00 – 15.00
 • 2–3 februari (internat)
 • 21 februari kl. 13.00 – 17.00
 • 16 mars kl. 09.00 – 16.00 (kvalitetsworkshop)
 • 5 april kl. 13.00 – 17.00
 • 9 maj kl. 13.00 – 17.00
 • 20 juni kl. 13.00 – 17.00

Hösten 2023

 • 31 augusti kl. 13.00 – 17.00
 • 5 oktober kl. 13.00 – 17.00
 • 8 november kl. 09.00 – 17.00
 • 11 december kl. 13.00 –17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Christina Joos

CJ
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-05-30