Sammanträdestider KU

Kommittén sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid.

Hösten 2021

 • Onsdag 1 september kl. 12.30 − 17.00
 • Tisdag 28 september kl. 12.30 − 17.00
 • Onsdag 20 oktober kl. 12.30 − 17.00
 • Torsdag 18 november kl. 12.30 − 17.00
 • Tisdag 14 december kl. 12.30 − 17.00

Våren 2022

 • Tisdag 18 januari kl. 14.00 – 16.30
 • Tisdag 15 februari kl. 12.30 – 17.00
 • Torsdag 17 mars kl. 12.30 – 17.00
 • Tisdag 19 april kl. 12.30 – 17.00
 • Tisdag 17 maj kl. 12.30 – 17.00
 • Tisdag 14 juni kl. 12.30 – 17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Maya Petrén.