Sammanträdestider KU

Kommittén sammanträder ungefär en gång i månaden under terminstid.

Våren 2023

  • 25 januari kl. 13.00 – 15.00
  • 2–3 februari (internat)
  • 21 februari kl. 13.00 – 17.00
  • 16 mars kl. 09.00 – 16.00 (kvalitetsworkshop)
  • 5 april kl. 13.00 – 17.00
  • 9 maj kl. 13.00 – 17.00
  • 20 juni kl. 13.00 – 17.00

Skrivelser och ärenden till kommittén skickas till Christina Joos