Ramavtal

Här hittar du information om ramavtal, både KI:s lokalt upphandlade och statliga ramavtal. Ramavtal ska användas om sådana finns, i första hand KI:s egna. Vid behov av avsteg från ramavtal ska avstämning göras med inköpsenheten.