Projekt Samordnad IT 2022 på KI DS

Här hittar du frågor & svar, kontaktuppgifter till projektledare, information om styr- och projektgrupp samt var vi befinner oss i projektet.

Projektet i korthet

Samordnad IT 2022 syftar till en mer enhetlig IT-drift och stabilare hantering av IT-miljön på Karolinska Institutet. Det leder till en bättre överblick över KI:s IT-investeringar, möter de ökade krav som ställs på IT-säkerhet (ökad tillgänglighet, färre driftstörningar) samtidigt som det drar nytta av samordningsvinster.

Vart befinner projektet i för status?

 • Projektet har nu skickat ut instruktioner till dig som ska få din dator migrerad.
 • Inbjudan till lunchmöte om mer information om KI:s standarddatorer (klient Karyon) samt tid att ställa frågor.
 • En första information skickas ut till KI DS användare med generell information om projektet.
 • Ett möte om KI:s lagringslösningar via Teams hölls den 18 oktober.

IT-support via ITA Helpdesk 

När ni är anslutna till Samordnad IT kommer all IT-support ske via Helpdesk.  

Den enklaste vägen är att skapa ett IT-ärende på Självserviceportalen: https://selfservice.ki.se/sv-se  

Här hittar ni också ett stort antal självhjälpsartiklar, guider och manualer.  

På Medarbetarportalen hittar ni fler kontaktvägar, öppettider och var våra servicedeskar finns för support on-site.  

Vi kommer sitta på plan 5 flera dagar i veckan under tiden det finns datorer att migrera.

Samordnad IT  på KI DS

FAQ om migreringen

 • Vad är innebär migrering och hur går det till rent praktiskt?

Svar - Det betyder att IT-avdelningen ominstallerar och konfigurerar din dator så att den följer KI:s säkerhetskrav och ger dig tillgång till funktioner och programvaror med mera.
För att inte riskera att data förloras så är det mycket viktigt att du följer de instruktioner som skickats ut. Alla datorer som är inköpta 2018 och senare omfattas av detta.

 • Hur lång tid det?

Från att du lämnar in dator till att du kan hämta ut den igen tar det cirka 3-4 timmar, om du är i behov så finns det möjlighet att låna en dator under tiden.

 • Vad händer med mina program?

Svar – De licensierade program du har idag som är inköpta via KI kommer finnas att installera på din Karyon-dator, utöver det finns många gratisprogram att installera. Läs mer här.

 • Vart vänder jag mig framöver vid supportbehov?

Svar – Du är välkommen att kontakta Helpdesk eller drop-in besök till servicedesken på tisdagar (ojämna veckor) klockan 9-13 för support på plan 5!

Välkomna att besöka oss på: Entrévägen 2, målpunkt J, plan 5.

Att vara med i Samordnad IT 

Innebär bland annat:  

 • Centraliserad modern lagring med hög säkerhet
 • Datorerna säkerhetskopieras till en central server
 • Användarsupport som är tillgänglig på kontorstid kombinerat med ett supportteam som finns på plats i KI:s lokaler på Danderyds sjukhus och kan ge extra stöd vid behov
 • Enkla rutiner för inköp av IT-utrustning och licenser
 • Centrala multifunktionsskrivare med ”follow me”-funktionalitet, vilket gör det möjligt att använda skrivare i alla KI:s byggnader på campus
 • Hantering av institutionernas centrala servrar

Vad innebär standardprofilen/klienten som jag får på min PC/Mac?

Tjänsten hanteras från centrala plattformar, vilket ger följande: 

 • Automatiserad installation för certifierade Windows- och Macdatormodeller 
 • Tillgång till centrala programbibliotek via självbetjäningsportaler 
 • Tillgång till centrala Office365-tjänster (Exchange Online, Office ProPlus, Teams & Planner) 
 • Tillgång till centrala och molnbaserade lagringsytor 
 • Löpande backup av lokala data, såsom skrivbord och dokumentkatalog (OneDrive) 
 • Central hantering av diskkryptering, vid förlorad dator är informationen skyddad 
 • Central hantering av OS-uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och antivirus 
 • Distansarbete medges via funktionen ”Always On VPN" (Microsoft) alt. AnyConnect (Cisco) 
 • Klientsupport (inkl. fjärrsupport) erhålls via tjänsten från ITA 
 • Hårdvaru- och applikationsinventering 
 • Licenshantering (Snow)

Guider

Guiderna nedan kommer du att använda när du förbereder din dator inför migrering till ITA. När det är dags, kommer ett mail med noggranna instruktioner att skickas ut till dig.

Presentationer som genomförst

Kontakt och frågor om projektet

Ola Danielsson

Projektledare för Samordnad IT