Primula

Primula är Karolinska Institutets system för löne- och personaladministration. Systemet består av två delar, PA-webben och en klient. PA-webben används av alla anställda för självrapportering t.ex. för att söka semester eller registrera en reseräkning. Klienten används främst av lönespecialister, administratörer samt av HR-partners.