PD/GUA-möten

Varje termin bjuds alla programdirektorer (PD) och grundutbildningsansvariga (GUA) in till ett antal informations- och diskussionsmöten om aktuella frågor.

Vicerektor för utbildning är värd för mötena och inleder med aktuell information. 

Mötesdatum våren 2023

  • 2023-02-16
  • 2023-03-21
  • 2023-04-25
  • 2023-06-08

Outlookinbjudan skickas till alla PD och GUA som uppdateras med program ca en vecka innan respektive möte. Förslag på tema och programpunkter skickas till Christina Joos .

CJ
Innehållsgranskare:
Hien Ekeroth
2023-02-10