PD/GUA-möten

Varje termin bjuds alla programdirektorer (PD) och grundutbildningsansvariga (GUA) in till ett antal informations- och diskussionsmöten om aktuella frågor.

Vicerektor för utbildning är värd för mötena och inleder med aktuell information. 

Datum för PD/GUA-möten hösten 2022

  • 2022-09-08
  • 2022-10-05
  • 2022-11-09
  • 2022-12-06

Outlookinbjudan skickas till alla PD och GUA som uppdateras med program ca en vecka innan respektive möte. Förslag på tema och programpunkter skickas till Maya Petrén.