H1.Neurogeriatrik

Organisation: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik, 171 77 Stockholm

Grupper

H1.Neurogeriatrik.Winblad
H1.Neurogeriatrik.Karlström
H1.Neurogeriatrik.Maoli
H1.Neurogeriatrik.Ankarcrona
H1.Neurogeriatrik.Tjernberg
H1.Neurogeriatrik.Nilsson
H1.Neurogeriatrik.Fisahn
H1.Neurogeriatrik.Schultzberg
H1.Neurogeriatrik.Sundström
H1.Neurogeriatrik.Kliniska forskarskolan i molekylär medicin
H1.Neurogeriatrik.Andressoo
H1.Neurogeriatrik.Jönsson
H1.Neurogeriatrik.Graff

Anställda

Monika Andersson Lendahl forskare
Jaan-Olle Andressoo senior forskare
Maria Ankarcrona professor
Luis Arroyo-García Postdoktorala studier
Michael Axenhus Anknuten till Forskning
Nicolas Bazan Anknuten till Forskning
Erika Bereczki Anknuten till Forskning
Christian Carlström Anknuten till Forskning
Luana Naia biträdande lektor
Angel Cedazo Minguez professor
Katrine Dahl Bjørnholm postdoktor
Ljerka Delac doktorand
Giacomo Dentoni postdoktor
Frida Duell Anknuten till Forskning
Emma Ehn Doktorand
Daniela Enache Anknuten till Forskning
Francesca Eroli doktorand
André Fisahn forskare
Pontus Forsell Anknuten till Forskning
Julen Goicolea Anknuten till Forskning
Arturo Gonzalez Isla Anknuten till Forskning
Caroline Graff professor/specialistläkare
Ann-Charlotte Granholm-Bentley Anknuten till Forskning
Colin Green Anknuten till Forskning
Anders Gustavsson Anknuten till Forskning
Ron Handels Anknuten till Forskning
Hazal Haytural Anknuten till Forskning
William Herring Anknuten till Forskning
Erik Hjorth Anknuten till Forskning
Richeng Jiang Doktorand
Gunilla Johansson samordnare
Martin Jönsson Anknuten till Forskning
Linus Jönsson Anknuten till Forskning
Eva Kallstenius samordnare
Andreas Karlsson Anknuten till Forskning
Helena Karlström forskare
Kun Kim Doktorand
Philipp Kreft Annan grund
Rajnish Kumar Anknuten till Forskning
Jose Laffita laboratorieansvarig
Maria Latorre Leal doktorand
Urban Lendahl professor
Xiaofei Li biträdande lektor
Hao Li Anknuten till Forskning
Chenhong Lin Anknuten till Forskning
Maria Lindskog Anknuten till Forskning
Yang Liu Anknuten till Forskning
Raúl Loera-Valencia Anknuten till Forskning
Bai Lu Anknuten till Forskning
Johan Lundkvist Anknuten till Forskning
Silvia Maioli forskarassistent
Johanna Mayer doktorand, marie curie
Per Nilsson senior forskare
Gunnar Nordvall Anknuten till Forskning
Jan Näslund Anknuten till Forskning
Makiko Ohshima postdoktor
Soophie Olfat doktorand
Federica Panaccione Anknuten till Forskning
Cristina Parrado Anknuten till Forskning
Kalicharan Patra laboratoriesamordnare
Pavel Pavlov Anknuten till Forskning
Jessica Pege forskningssamordnare
Bojana Petek Anknuten till Forskning
Patricia Rodriguez Rodriguez forskarassistent
Elena Rodriguez-Vieitez forskare
Catharina Roman forskningssköterska
Isabel Runneberger doktorand
Thomas Sakmar Anknuten till Forskning
Johan Sandin Anknuten till Forskning
Sophia Schedin Weiss forskare
Marianne Schultzberg professor, senior
Wenchao Shao Doktorand
Makoto Shimozawa postdoktor
Anders Sköldunger Anknuten till Forskning
Xuelian Sun Anknuten till Forskning
Erik Sundström senior forskare
Melissa Taheri Anknuten till Forskning
Simone Tambaro forskningsspecialist
Ashley Tate postdoktor
Lars Tjernberg lektor/funktionsenhetschef
Christina Tsagkogianni forskningsassistent
Emina Ucambarlic Anknuten till Forskning
Abbe Ullgren doktorand
Lisha Wang postdoktor
Johanna Wanngren senior lab manager
Daniel Felipe Vaz de Oliveira Doktorand
Helena Venuti Hansén forskningssamordnare
Anders Wimo Anknuten till Forskning
Bengt Winblad professor, senior
Pieter Jelle Visser gästprofessor
Jakub Wojcieszak postdoktor
Tingting Xu doktorand-L
Robin ZiYue Zhou Annan grund
Elisabet Åkesson adjungerad lektor
Linn Öijerstedt Anknuten till Forskning