H1.Neurogeriatrik.Nilsson

Organisation: H1.Neurogeriatrik

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik Nilsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Monika Andersson Lendahl forskare
Jack Lloyd Badman Postdoktorala studier
Delia-Denisa Dunca Anknuten till Forskning
Richeng Jiang Anknuten till Forskning
Hao Li Doktorand
Johanna Mayer doktorand
Sofia Miranda Fernandes Anknuten till Forskning
Per Nilsson senior forskare
Sandra Pérez Garcia Anknuten till Forskning
Makoto Shimozawa biträdande lektor
Simone Tambaro senior forskningsspecialist