H1.Neurogeriatrik.Karlström

Organisation: H1.Neurogeriatrik

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik Karlström, 171 77 Stockholm

Anställda

Kirsten Coupland Anknuten till Forskning
Katrine Dahl Bjørnholm postdoktor
Colin Green Anknuten till Forskning
Andreas Karlsson Anknuten till Forskning
Helena Karlström forskare
Kun Kim Doktorand
Maria Lindskog Anknuten till Forskning
Raúl Loera-Valencia Anknuten till Forskning
Cristina Parrado Anknuten till Forskning
Daniel Felipe Vaz de Oliveira Doktorand