H1.Neurogeriatrik.Graff

Organisation: H1.Neurogeriatrik

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik Graff, 171 77 Stockholm

Anställda

Caroline Graff professor/specialistläkare
Jose Laffita laboratorieansvarig
Kalicharan Patra laboratoriesamordnare
Jessica Pege forskningssamordnare
Elena Rodriguez-Vieitez forskare
Catharina Roman forskningssköterska
Melissa Taheri Anknuten till Forskning
Abbe Ullgren doktorand
Helena Venuti Hansén forskningssamordnare
Linn Öijerstedt Anknuten till Forskning