H1.Neurogeriatrik.Tjernberg

Organisation: H1.Neurogeriatrik

Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Neurogeriatrik Tjernberg, 171 77 Stockholm

Anställda

Michael Axenhus Anknuten till Forskning
Tosca Doeswijk Anknuten till Forskning
Frida Duell Anknuten till Forskning
Yang Gao Doktorand
Alenka Jejcic laboratorieingenjör
Subash Chandra Malik postdoktor
Sophia Schedin Weiss forskare
Simona Serra Anknuten till Undervisning/handledning
Lars Tjernberg lektor/funktionsenhetschef
Robin Zhou Anknuten till Forskning