Skip to main content

Organisation:

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC, 171 77 Stockholm

Groups

C7.MMC.Zethraeus
C7.MMC.Hasson
C7.MMC.Jansson
C7.MMC.Rehnberg
C7.MMC.Richter
C7.MMC.Clinical Management
C7.MMC.Nyström

Employees

David Zakim Anknuten till Forskning
Helena Strehlenert Anknuten till Forskning
Hanna Augustsson Anknuten till Forskning
Isis Amer-Wåhlin Anknuten till Forskning
Olof Norin Anknuten till Forskning
Pauline Mattsson Anknuten till Forskning
Magna Andreen Sachs Anknuten till Forskning
Marta Marsilio Anknuten till Forskning
Charlotte Klinga Anknuten till Forskning
Susanna Von Holst projektledare
Francesca Bignami doktorand-L
Henna Hasson professor, adjungerad
Teresa Söderhjelm adjunkt
Liisa Olsson utbildningsadministratör
Elisabet Höög forskningssamordnare
George Keel doktorand-L
Sara Ingvarsson doktorand
Mairi Savage doktorand
Anna Birgersdotter projektsamordnare
Eva Maria Von Knorring forskare
Marie Dahlberg doktorand
Emma Granström doktorand
Anneliese Lilienthal projektsamordnare
Kristina Palm forskare
Fredrik Öhrn Anknuten till Forskning
Joakim Ramsberg Anknuten till Forskning
Joel Freilich
Madelen Lek projektledare
Rafiq Muhammad doktorand-L
Christer Sandahl Anknuten till Forskning
Anna Bergström Anknuten till Forskning
Johan Thor Anknuten till Forskning
Anne Richter forskare
Maria Romare Strandh forskningsassistent
Therese Kardakis Anknuten till Forskning
Susanne Löfgren Anknuten till Undervisning/handledning
John Skår Anknuten till Forskning
Staffan Bjessmo Anknuten till Forskning
Mats Brommels Professor Emeritus/Emerita
Marta Roczniewska postdoktor
Karin Villaume forskningssamordnare
Dan Hasson projektledare
Karin Pukk Härenstem Anknuten till Forskning
Maria Lindberg Reinius postdoktor
Ami Bylund postdoktor
Mandus Frykman Anknuten till Forskning
Hedvig Gröndal postdoktor
Oskar Ström
Jonas Lundin Anknuten till Forskning
Carolina Wannheden forskningssamordnare
Peter Lindgren professor, adjungerad
Sara Hoy Anknuten till Forskning
Elena Eftimovska forskningsassistent
John Övretveit professor, senior
Raquel Tavares projektledare
Lisa Smeds Alenius adjunkt
Annika Bolind Bågenholm utbildningssamordnare
Andreas Lundquist projektledare
Cecilie Hilmer projektledare
Mirjam Ekstedt forskare
Clas Rehnberg professor
Pamela Mazzocato forskare
Ulrica Von Thiele Schwarz forskare
Niklas Zethraeus forskare
Hanna Jansson enhetschef/projektansvarig
Gisela Bäcklander Anknuten till Forskning
Lana Al Soufi
Clara Lindberg forskningsassistent
Emma Spånberg Anknuten till Forskning
Sara Korlén postdoktor
Johan Mesterton Anknuten till Forskning
Jens Fredriksson Anknuten till Forskning
Karin Solberg Carlsson Anknuten till Forskning
Ulrika Schüldt Håård projektledare
Carl Savage forskare
Håkan Uvhagen Anknuten till Forskning
Samer Yammine projektledare
Sara Tolf Anknuten till Forskning
Nils Janlöv Anknuten till Forskning
Matilda Hagman Anknuten till Forskning
Gustav Bohlin Anknuten till Forskning
Malin Pettersson
Caroline Lornudd Anknuten till Forskning
Erik Landfeldt
Christian Guttmann Anknuten till Forskning
Emma Söreskog
Monica Nyström lektor
Margit Neher postdoktor
Fredrik Borgström Anknuten till Undervisning/handledning
Patrik Hidefjäll Anknuten till Undervisning/handledning
Mats Rosenlund Anknuten till Undervisning/handledning
Jonas Lundkvist Anknuten till Undervisning/handledning