C7.MMC.Augustsson

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Richter, 171 77 Stockholm

Anställda

Lana Al Soufi forskningsassistent
Hanna Augustsson forskningssamordnare
Anna Bergström Anknuten till Forskning
Carina Brandberg Doktorand
Ami Bylund postdoktor
Annika Bäck Doktorand
Gisela Bäcklander Anknuten till Forskning
Marie Dahlberg doktorand
Sara Ronja-Li Delilovic Doktorand
Mirjam Ekstedt forskare
Joel Freilich doktorand
Kenneth Hagsten Doktorand
Henna Hasson professor, adjungerad
Dan Hasson projektledare
Emma Hedberg Rundgren Anknuten till Forskning
Sara Hoy Anknuten till Forskning
Sara Ingvarsson doktorand
Charlotte Klinga Anknuten till Forskning
Maria Lindberg Reinius postdoktor
Caroline Lornudd Anknuten till Forskning
Margit Neher Anknuten till Forskning
Kristina Palm forskare
Anne Richter forskare
Marta Roczniewska postdoktor
Maria Romare Strandh forskningsassistent
Christer Sandahl Professor Emeritus/Emerita
My Sjunnestrand Anknuten till Forskning
Johanna Stjärnfeldt Anknuten till Forskning
Håkan Uvhagen Anknuten till Forskning
Carolina Wannheden forskningssamordnare
Hanna Wijk
Karin Villaume forskningssamordnare
Ulrica von Thiele Schwarz forskare