Skip to main content

Organisation:

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Richter, 171 77 Stockholm

Employees

Hanna Augustsson Anknuten till Forskning
Charlotte Klinga Anknuten till Forskning
Teresa Söderhjelm adjunkt
Sara Ingvarsson doktorand
Eva Maria Von Knorring forskare
Marie Dahlberg doktorand
Kristina Palm forskare
Joel Freilich
Christer Sandahl Anknuten till Forskning
Anna Bergström Anknuten till Forskning
Anne Richter forskare
Maria Romare Strandh forskningsassistent
Marta Roczniewska postdoktor
Karin Villaume forskningssamordnare
Dan Hasson projektledare
Maria Lindberg Reinius postdoktor
Ami Bylund postdoktor
Mandus Frykman Anknuten till Forskning
Hedvig Gröndal postdoktor
Carolina Wannheden forskningssamordnare
Sara Hoy Anknuten till Forskning
Lisa Smeds Alenius adjunkt
Mirjam Ekstedt forskare
Ulrica Von Thiele Schwarz forskare
Gisela Bäcklander Anknuten till Forskning
Lana Al Soufi
Clara Lindberg forskningsassistent
Sara Korlén postdoktor
Håkan Uvhagen Anknuten till Forskning
Malin Pettersson
Caroline Lornudd Anknuten till Forskning
Margit Neher postdoktor