C7.MMC.Augustsson

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Augustsson, 171 77 Stockholm

Anställda

Lana Al Soufi Anknuten till Forskning
Hanna Augustsson forskningssamordnare
Anna Bergström Anknuten till Forskning
Carina Brandberg Doktorand
Ami Bylund Anknuten till Forskning
Annika Bäck Doktorand
Belén Casales Morici forskningsassistent
Veronica-Aurelia Costea Anknuten till Forskning
Marie Dahlberg doktorand
Sara Ronja-Li Delilovic Doktorand
Mirjam Ekstedt forskare
Ana Hagström Anknuten till Forskning
Henna Hasson professor, adjungerad
Dan Hasson Anknuten till Forskning
Emma Hedberg Rundgren Anknuten till Forskning
Sara Ingvarsson doktorand
Charlotte Klinga Anknuten till Forskning
Susumu Okazawa Anknuten till Forskning
Anne Richter forskare
Marta Roczniewska projektledare
My Sjunnestrand Anknuten till Forskning
Håkan Uvhagen Anknuten till Forskning
Carolina Wannheden forskningssamordnare
Karin Villaume Anknuten till Forskning
Ulrica von Thiele Schwarz forskare
Johanna Zetterlund Anknuten till Forskning