C7.MMC.Clinical Management

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Clinical Management, 171 77 Stockholm

Anställda

Samira Al Rawahi Doktorand
Isis Amer-Wåhlin Anknuten till Forskning
Magna Andreen Sachs Anknuten till Forskning
Aletta Boerkoel Anknuten till Forskning
Mats Brommels Professor Emeritus/Emerita
Karl Hybinette Doktorand
Jamie Linnea Luckhaus forskningsassistent
Susanne Löfgren Anknuten till Undervisning/handledning
Moa Malmqvist forskningsassistent
Marta Marsilio Anknuten till Forskning
Pamela Mazzocato senior forskare
Johan Mesterton Anknuten till Forskning
Rafiq Muhammad Anknuten till Forskning
Mikael Ohrling Doktorand
Karolina Olin Doktorand
Pedro Ramos Doktorand
Carl Savage senior forskare
John Skår Professor Emeritus/Emerita
Karin Solberg Carlsson Anknuten till Forskning
Marie Storkholm Anknuten till Forskning
Jörgen H Striem Doktorand
Johan Thor Anknuten till Undervisning/handledning
John Ovretveit professor, senior