C7.MMC.Clinical Management

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Clinical Management, 171 77 Stockholm

Anställda

Samira Al Rawahi Doktorand
Isis Amer-Wåhlin Anknuten till Forskning
Magna Andreen Sachs Anknuten till Forskning
Aletta Boerkoel Anknuten till Forskning
Mats Brommels Professor Emeritus/Emerita
Rita Fernholm Anknuten till Forskning
Francis Andrew Gaffney Professor Emeritus/Emerita
Christian Guttmann Anknuten till Forskning
Karl Hybinette Doktorand
Jamie Linnea Luckhaus forskningsassistent
Susanne Löfgren Anknuten till Undervisning/handledning
Moa Malmqvist forskningsassistent
Marta Marsilio Anknuten till Forskning
Pamela Mazzocato senior forskare
Rafiq Muhammad Doktorand
Mikael Ohrling Doktorand
Karolina Olin Doktorand
Karin Pukk Härenstam Anknuten till Undervisning/handledning
Pedro Ramos Doktorand
Carl Savage senior forskare
John Skår Professor Emeritus/Emerita
Karin Solberg Carlsson Anknuten till Forskning
Marie Storkholm Anknuten till Forskning
Jörgen H Striem Doktorand
Johan Thor Anknuten till Undervisning/handledning
John Ovretveit professor, senior