C7.MMC.Clinical Management

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Clinical Management, 171 77 Stockholm

Anställda

Samira Al Rawahi Doktorand
Isis Amer-Wåhlin Anknuten till Forskning
Magna Andreen Sachs Anknuten till Forskning
Oleg Borisenko Anknuten till Forskning
Mats Brommels Professor Emeritus/Emerita
Eskil Degsell Anknuten till Forskning
Elena Eftimovska forskningsassistent
Jens Jacob Fredriksson Anknuten till Forskning
Francis Andrew Gaffney Professor Emeritus/Emerita
Christian Guttmann Anknuten till Forskning
Karl Hybinette Doktorand
Susanne Löfgren Anknuten till Undervisning/handledning
Pamela Mazzocato forskare
Johan Mesterton Anknuten till Forskning
Rafiq Muhammad doktorand-L
Mikael Ohrling Doktorand
Karolina Olin Doktorand
Karin Pukk Härenstam Anknuten till Forskning
Pedro Ramos Doktorand
Joakim Ramsberg Anknuten till Forskning
Carl Savage forskare
John Skår Professor Emeritus/Emerita
Karin Solberg Carlsson Anknuten till Forskning
Marie Storkholm Anknuten till Forskning
Jörgen H Striem Doktorand
Johan Thor Anknuten till Undervisning/handledning
Fredrik Öhrn Anknuten till Forskning