C7.MMC.Clinical Management

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Clinical Management, 171 77 Stockholm

Anställda

Anders Ahlsson Anknuten till Forskning
Samira Al Rawahi Doktorand
Aletta Boerkoel Anknuten till Forskning
Mats Brommels Professor Emeritus/Emerita
Christian Guttmann Anknuten till Forskning
Marta Marsilio Anknuten till Forskning
Pamela Mazzocato lektor
Johan Mesterton Anknuten till Forskning
Rafiq Muhammad Anknuten till Forskning
Mikael Ohrling Anknuten till Forskning
Carl Savage senior forskare
John Skår Professor Emeritus/Emerita
Karin Solberg Carlsson Anknuten till Forskning
Göran Tomson Anknuten till Forskning
John Ovretveit professor, senior