C7.MMC.von Knorring

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC von Knorring, 171 77 Stockholm

Anställda

Gisela Bäcklander postdoktor
Mirjam Ekstedt senior forskare
Kenneth Hagsten utbildningssamordnare
Ann Jacobsson postdoktor
Kristina Palm senior forskare
Maria Reinius Anknuten till Forskning
Christer Sandahl Professor Emeritus/Emerita
Ulrika Schüldt Håård projektledare
Lisa Smeds Alenius assisterande lektor
Linda Sturesson Stabel forskningsspecialist
Ingrid Svensson postdoktor
Mia von Knorring senior forskare