C7.MMC.Jansson

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Jansson, 171 77 Stockholm

Anställda

Pontus Andell Anknuten till Forskning
Anna Birgersdotter projektsamordnare
Gustav Bohlin Anknuten till Forskning
Caroline Dahl adjunkt
Sami El Amrani Anknuten till Forskning
Lena Hanson projektsamordnare
Patrik Hidefjäll Anknuten till Forskning
Cecilie Hilmer projektledare
Hanna Jansson senior forskare
Matti Leijon Anknuten till Forskning
Madelen Lek assisterande lektor
Anneliese Lilienthal projektsamordnare
Anna Nilsson Vindefjärd Anknuten till Forskning
Liisa Olsson utbildningsadministratör
Mats Rosenlund Anknuten till Undervisning/handledning
Erik Skog Anknuten till Forskning
Susanna Von Holst assisterande lektor
Samer Yammine projektledare
David Zakim Professor Emeritus/Emerita
Emmanuel Zavalis Anknuten till Forskning