C7.MMC.Jansson

Organisation: C7.MMC

Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Jansson, 171 77 Stockholm

Anställda

Anna Birgersdotter projektsamordnare
Gustav Bohlin Anknuten till Forskning
Caroline Dahl adjunkt
Sami El Amrani Anknuten till Forskning
Lena Hanson projektsamordnare
Fariba Hashemi Anknuten till Forskning
Patrik Hidefjäll Anknuten till Forskning
Cecilie Hilmer projektledare
Hanna Jansson senior forskare
Madelen Lek projektledare
Danielle Lewensohn Anknuten till Forskning
Anneliese Lilienthal doktorand
Anna Nilsson Vindefjärd Anknuten till Forskning
Liisa Olsson utbildningsadministratör
Mats Rosenlund Anknuten till Undervisning/handledning
Erik Skog Anknuten till Forskning
Susanna Von Holst projektledare
Samer Yammine projektledare
David Zakim Professor Emeritus/Emerita