Skip to main content

Organisation:

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF Utbildnings- och forskarutbildningsstöd, 171 77 Stockholm

Groups

UF.UFS.Antagning, examen och disputation
UF.UFS.Studenthälsan
UF.UFS.SoKS
UF.UFS.stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF.UFS.Uppdragsutbildning
UF.UFS.Utbildningsadmin system

Employees

Giulia Grillo Mikrut handläggare
Larissa Al Rammal Annan grund
Michelle Azorbo handläggare
Catherine Bollö handläggare
Sabina Fjellberg handläggare
Annika Salomonsson handläggare
Anna Gredin Extern konsult/Inhyrd personal
Emelie Degard handläggare
Dejana Burazor handläggare
Beata Westin Hägglöf Extern konsult/Inhyrd personal
Markus Jonegård handläggare
Lisa Bergenfelz kommunikatör
Christopher Sönnerbrandt enhetschef
Åsa Nandorf avdelningschef
Charlotta Cederberg enhetschef
Jan Petersson enhetschef
Julia Nemirovski verksamhetschef
Magdalena Michalec ekonomicontroller
Jenny Enblom
Lena Mattsson företagssköterska
Lena Ahlberg handläggare
Carolina Carneck handläggare
Liliana Morales handläggare
Isabel Johnson studievägledare
Sofie Petersson handläggare
Åsa Södergren psykolog, studenthälsan
Anna Von Herff studentläkare
Ylva Olsson projektledare
Christian Edling samordnare
Jeanette Söderberg Norland studievägledare
Johanna Sagen handläggare
Helene Svanholm kommunikatör
Hannes Claesson kurator
Martin Guss samordnare
Tina Teljstedt samordnare
Susanna Sjunneryd handläggare
Veronica Mazurkiewicz handläggare
Katja Taavo systemförvaltare
Richard Markstedt projektledare
Nadja Saltell handläggare
Jessica Granskog studievägledare
Cecilia Forssman handläggare
Mikaela Jansson handläggare
Maria Westin handläggare
Tanya Schulte kommunikatör
Anna Fors handläggare
Linda Roos Murphy företagssköterska
Karen Gustafsson handläggare
Ulrica Kristhammar kommunikatör
Megan Osler kommunikatör
Christina Bäckman handläggare
Gunilla Hovén-Malinovski handläggare
Anethe Mansen samordnare
Jennifer Jadarian handläggare
Eva Feron studievägledare
Keyo Dixon Sedenrej handläggare
Elisabeth Larsson handläggare
Jelaine Legaspi kommunikatör
Linda Strand Lundberg Extern konsult/Inhyrd personal
Pia Johannesdotter Andark Extern konsult/Inhyrd personal
Efthymios Skoufas Extern konsult/Inhyrd personal
Rana Abu-Ali handläggare
Juni Francén Engdahl systemförvaltare
Annette Stjernberg handläggare
Eva Ringnell handläggare
Kristoffer Mörtsjö handläggare
Gun Söderqvist administratör
Victoria Rosander samordnare
Lena Nordlöf systemförvaltare
Ulrica Heidenberg handläggare
Petra Hellbom handläggare
Talia Adamsson handläggare
Cecilia Lind systemförvaltare
Karin Söderström studievägledare
Ulla Finati handläggare
Björn Miksch handläggare
Malin Öhrman handläggare
Magdalena Palmquist handläggare
Johanna Gasslander enhetschef
Marie Åkerman företagssköterska