Skip to main content

Organisation:

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, 171 77 Stockholm

Groups

UF.STAB
UF.Kommunikationsavdelningen
UF.Ekonomiavdelningen
UF.HR-avdelningen
UF.Styrelsestöd och externa relationer
UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd
UF.Fastighetsavdelningen
UF.IT-Avdelningen
UF.Strategiskt ledningsstöd
UF.Juridiska avdelningen

Employees

Linus Karlsson Extern konsult/Inhyrd personal
Peter Larsson drifttekniker
Radmila Micic samordnare
Mikael Gröning enhetschef
Ylva Blomberg enhetschef
Mauritz Norman Extern konsult/Inhyrd personal
Jill Jönsson enhetschef
Helena Scarabin jurist
Tina Teljstedt samordnare
Karin Söderström studievägledare
Ove Åberg nätverkstekniker
Monika Berge internationell koordinator
Luni Chen Annan grund
Beatrice Uusma Annan grund
Ingrid Palmér planeringsdirektör
Håkan Wikland AV-tekniker
Veronica Mazurkiewicz handläggare
Bodil Lampen Helgesson handläggare
Maja Hallerfors
Torgny Noren säkerhetssamordnare
Mats Engelbrektson avdelningschef
Katja Taavo systemförvaltare
Richard Markstedt projektledare
Sandra Helminen ledarskapsspecialist
Sara Kolton Annan grund
Fredrik Wallström IT-specialist
Rickard Seward controller
Johan Widenberg jurist
Catalina Pacef jurist
Stellan Crusoe drifttekniker
Yuhan Tok ekonomiadministratör
Pia Johannesdotter Extern konsult/Inhyrd personal
Maria Bengtsson samordnare
Ann-Catrin Moberg handläggare
Susanne Torell systemförvaltare
Eva Gunnarsson ekonomisamordnare
Esther Edlundh-Rose
Tiina Laas systemadministratör
Jing Guan jurist
Johanna Ackemar samordnare
Ann Gustavsson arkivarie
Annelie Larsson Annan grund
Maud Kårebrand samordnare
Margareta Bratt-Carlström HR-specialist
Nina Bandmann vetenskaplig sekreterare
Mats Andersson IT-specialist
Giulia Grillo Mikrut handläggare
Maria Olsson samordnare
Ulla Finati handläggare
Christian Sporre systemadministratör
Merna Issak Annan grund
Tuula Talso systemadministratör
Anna Sangert lönehandläggare
Lena Lewin vetenskaplig sekreterare
Martina Gidlöf samordnare
Björn Miksch handläggare
Tomas Hägg Extern konsult/Inhyrd personal
Bo Eriksson AV-tekniker
Maria Gustafsson lönehandläggare
Cecilia Forssman handläggare
Ulla Tunkara handläggare
Kirsten Glansberg jurist
Mikaela Jansson handläggare
Marcus Boij Extern konsult/Inhyrd personal
Musse Ghebremeskel vaktmästare
Dan Jibreus Annan grund
Evelina Enochsson Extern konsult/Inhyrd personal
Hanna Bengtsson Annan grund
Alex Gatica samordnare
Robin Lindén Extern konsult/Inhyrd personal
Martin Modeen systemadministratör
Karin Ekström rektorssekreterare
Andreas Andersson pressekreterare
Sven Österberg teamchef
Katarina Sternudd kommunikatör
Karin Vågstrand samordnare
Olof Ljungström handläggare
Maria Holm registrator
Larissa Al Rammal Annan grund
Lena Atterwall samordnare
Tove Älvemark Asp stiftelseansvarig
Amélie Theorell administratör
Helene Ståhl receptionist
Kristina Branting kommunikatör
Malahat Mousavi upphandlare
Cecilia Lind systemförvaltare
Martin Sjölund HR-specialist
Inger Wodelius personalsamordnare
Vito Kasim drifttekniker
Pratap Chatterjee systemutvecklare
Maria Lancella administratör
Jan-Erik Svensson systemadministratör
Ulrica Lundin verksamhetscontroller
Dobril-Philip Petkov samordnare
Christoffer Lindberg Annan grund
Jenny Wärnlund HR-specialist
Oscar Ramsin drifttekniker
Linda Roos Murphy företagssköterska
Peter Brandberg verksamhetscontroller
Urban Ryttmarker IT-specialist
Karen Gustafsson handläggare
Patrik Krantz drifttekniker
Ulrica Kristhammar kommunikatör
Mats Gustavsson jurist
Lotta Fylking HR-specialist
Jasin Uthman systemadministratör
Kristina Jesinkey internationell koordinator
Tia Eriksson samordnare
Catrin Främberg avdelningsadministratör
Britta Steneberg samordnare
Marie Löwinder systemadministratör
Magnus Söderdahl säkerhetssamordnare
Ralf Swenning systemförvaltare
Megan Osler kommunikatör
Albin Gaunt projektledare
Mikael Lindberg säkerhetssamordnare
Mikael Wettercrantz IT-specialist
Britta Eklund lönehandläggare
Ingrid Svensson personalhandläggare
Pia Stenberg HR-specialist
Edgardo Faune systemadministratör
Carolina Ström HR-specialist
Henrik Svan systemadministratör
Johan Sandfeldt IT-specialist
Johan Fredin databastekniker
Christer Karlsson drifttekniker
Ann-Kristin Israelsson avdelningsadministratör
Markus Akcan ekonomiadministratör
Gunilla Hovén-Malinovski handläggare
Cecilia Björkdahl samordnare
Victoria Rosander samordnare
Per-Erik Björk lokalplanerare
Georgios Papathanasiou handläggare
Michelle Azorbo handläggare
Björn Forslöw verksamhetscontroller
Per Persson systemadministratör
Lena Nordlöf systemförvaltare
Åsa Agréus HR-specialist
Karin Björklund administratör
Juan Silva nätverkstekniker
Anethe Mansen samordnare
Rasmus Larsson systemadministratör
Erik Forsse specialist
Jennifer Jadarian handläggare
Fernando Zamudio nätverkstekniker
Åsa Rauger projektadministratör
Ulrika Hallgren samordnare
Eva Feron studievägledare
Ulrica Heidenberg handläggare
Håkan Sterner jurist
Eva Nyström bibliotekarie
Charlotte Tunell handläggare
Raja Marhri handläggare
Kerstin Lundin projektledare
Marie Oscarsson assistent
Magdalena Michalec ekonomicontroller
Roger Sundin enhetschef
Mohsen Masrour systemutvecklare
Kathrin Alw lokalplanerare
Eija Fredin ekonomiadministratör
Kerry Söderblom enhetschef
Christina Löfgren avdelningsadministratör
Maria Lönn specialist
Ilona Hedin redovisningsadministratör
Jenny Enblom kommunikatör
Rosemarie Suominen administratör
Magdalena Palmquist handläggare
Johan Hagelin systemförvaltare
Cecilia Odlind journalist
Lena Mattsson företagssköterska
Catherine Bollö handläggare
Lena Ahlberg handläggare
Yvonne Primé systemadministratör
Jenny Wiklund Pasia samordnare
Hillevi Nordqvist ledarskapsspecialist
Ying Jin Extern konsult/Inhyrd personal
Caroline Karlsson controller
Julia Nemirovski verksamhetschef
Åke Forslund lokalplanerare
Hans Flodin Extern konsult/Inhyrd personal
Niclas Renck verksamhetscontroller
Sabina Giulini kommunikatör
Rana Abu-Ali handläggare
Andreas Westberg Extern konsult/Inhyrd personal
Catarina Henriques Oliveira handläggare
Lisbeth Löfstrand handläggare
Anna Humble direktör
Marith Wiedersheim-Paul enhetschef
Karin Vennström ekonomiadministratör
Christopher Sönnerbrandt enhetschef
Johanna Gasslander enhetschef
Elisabeth Svanfeldt friskvårdskonsult
Mats Andersson vetenskaplig sekreterare
Lola Öhman Roglert lönehandläggare
Rickard Carlsson kommunikatör
Wille Von Platen registrator
Björn Kull enhetschef
Rikard Becker fastighetsdirektör
Birgit Ekroth administratör
Janet Jeppsson samordnare
Eva Johnsson jurist
Isabel Johnson studievägledare
Jennie Melosso enhetschef
Eva Ringnell handläggare
Therese Husén kommunikatör
Patrik Emanuelsson
Helena Törnquist samordnare
Muj Kristina Gellven systemförvaltare
Martin Pousette IT-specialist
Rasmus Jansson Extern konsult/Inhyrd personal
Christoffer Ekström lokalplanerare
Helén Törnqvist avdelningschef
Anna Christiansen friskvårdskonsult
Mattias Nordström enhetschef
Birgitta Lönnerberg samordnare
Amal Velic systemförvaltare
Lars Nybom inköpshandläggare
Lars Helin handläggare
Philip Malmgren handläggare
Marie-Louice Isacson avdelningschef
Cecilia Modig enhetschef
Anna Dahlerus internationell koordinator
Niclas Henriksson systemadministratör
Jenny Löhr direktör
Sabina Bossi kommunikatör
Lena Vernersson Annan grund
Åsa Elfwing Extern konsult/Inhyrd personal
Madeleine Svärd Huss samordnare
Ingeborg Van Der Ploeg samordnare
Susanne Maxeem avdelningsadministratör
Ingvar Sundqvist lönehandläggare
Åsa Södergren psykolog, studenthälsan
Evelyn Göransson samordnare
Marie Asplind lokalplanerare
Anna Sarkany jurist
Itziar De La Torre Abaurrea jurist
Anna Von Herff studentläkare
Katarina Drakenberg internationell koordinator
Anna Gustafsson handläggare
Christian Edling samordnare
Patrik Rosén enhetschef
Charlotte Brandt kommunikatör
Kristina Sommar systemförvaltare
Magnus Henninger Annan grund
Marie Åkerman företagssköterska
Jeanette Söderberg Norland studievägledare
Joakim Winter avdelningschef
Joakim Hofvander Extern konsult/Inhyrd personal
Åsa Nandorf avdelningschef
Kjell-Ove Lindgren projektledare
Magnus Ericson samordnare
Carrie Greenwood biblioteksassistent
Lukas Grönquist Extern konsult/Inhyrd personal
Keyo Dixon Sedenrej handläggare
Petra Hellbom handläggare
Hjalmar Fors bibliotekarie
Märta Melcher lönehandläggare
Parisa Farzbod systemförvaltare
Elisabeth Larsson handläggare
Jeanette Rosén personalhandläggare
Inger Janninger handläggare
Jenny Hermansson kommunikatör
Paulina Mihailova handläggare
Gustaf Risling enhetschef
Eva Tegelberg avdelningschef
Jan Petersson enhetschef
Charlotta Cederberg enhetschef
Nils Emlund enhetschef
Tomas Högberg administrativ chef
Peter Gustafsson enhetschef
Eva Åhrén enhetschef
Åsa Björck enhetschef
Catrine Viidas enhetschef
Lennart Martinsson upphandlare
Annika Sjöborg enhetschef
Peter Andréasson presschef
Sabina Fjellberg handläggare
Gertie Johansson Annan grund
Ylva Olsson projektledare
Andreas Kjellman Extern konsult/Inhyrd personal
Per Eklund Extern konsult/Inhyrd personal
Andreas Tegenqvist Extern konsult/Inhyrd personal
Ida Forsberg Annan grund
Hanna Strömbäck Annan grund
Rebecca Otto Annan grund
Ronny Byström systemadministratör
Susanne Magnusson Extern konsult/Inhyrd personal
John Mårtensson systemadministratör
Marcus Johansson Annan grund
Daniel Kristian Malmqvist Extern konsult/Inhyrd personal
Charlotta Kubu ekonomicontroller
Helena Derby Johansson redovisningshandläggare
Robert Lundell Annan grund
Setareh Moradi Annan grund
Felicia Duncan Annan grund
Jimmy Carman jurist
Rebecka Hallqvist ekonomicontroller
Anna Molin journalist
Annika Salomonsson
Anne-Marie Windahl avdelningsadministratör
Ann-Charlott Zingmark redovisningshandläggare
Ida Kettley handläggare
Vendela Magnusson Extern konsult/Inhyrd personal
Lina Sarenius Annan grund
Monica Gunnarson Annan grund
Karin Hornay Annan grund
Nicklas Kempe Extern konsult/Inhyrd personal
Erik Blomberg Extern konsult/Inhyrd personal
Jenny Karlsson samordnare
Tashtiana Price Annan grund
Leo Larsson Extern konsult/Inhyrd personal
Jonas Magnusson Extern konsult/Inhyrd personal
Anna Maria Böök avdelningschef
Andreas Liljegren Extern konsult/Inhyrd personal
Martina Harberts projektledare
Oliver Phalén Extern konsult/Inhyrd personal
Michal Kment drifttekniker
Anna Gredin Extern konsult/Inhyrd personal
Inger Lundqvist projektledare
Richard Cowburn samordnare
Jonas Molander
Niklas Ohlsson
Emelie Degard handläggare
Dejana Burazor handläggare
Robert De Meijere Annan grund
Mari Johansson systemadministratör
Emma Simmons ekonomiadministratör
Louise Grännsjö kommunikatör
Madeleine Volter Extern konsult/Inhyrd personal
Robert Cattana upphandlare
Applee Akter handläggare
Margaretha Vickes samordnare
Aras Siwani Extern konsult/Inhyrd personal
Felix Junebäck Extern konsult/Inhyrd personal
Jonas Meijer Extern konsult/Inhyrd personal
Viktoria Olausson kommunikatör
Gun Söderqvist administratör
Jeannie Ukale administratör
Helen Lindeborg receptionist
Liliana Morales handläggare
Ola Danielsson journalist
Elisabeth Hedström samordnare
Daniel Normark handläggare
Felicia Lindberg journalist
Maria Josephson handläggare
Lisa Rister handläggare
Anna Hansson handläggare
Jodie Guy Claesson samordnare
Jacob Karlsson systemadministratör
Moa Borg avdelningsadministratör
Kia Olsson handläggare
Hannes Claesson kurator
Christer Matonog säkerhetssamordnare
Olle Eriksson ekonomicontroller
Tabea Kemna kommunikatör
Malin Öhrman handläggare
Camilla Sjögren handläggare
Mikaela Hernberg lönehandläggare
Sara Aldén handläggare
Anette Pinjemo handläggare
Maria Berglöf Stridh handläggare
Eric Johansson drifttekniker
Beatriz Berbegal handläggare
Jenny Thorell kommunikatör
Henrik Svensson systemadministratör
Zulfira Kurbanova ekonomiadministratör
Christina Rosqvist administratör
Dan Wistedt registrator
Carolina Carneck handläggare
Aymann Ahmed ekonomiadministratör
Ylva Hultman samordnare
Tamsin Lindström samordnare
Juni Francén Engdahl systemförvaltare
Francois Kaib upphandlare
Samuel Lundberg AV-tekniker
Chad Tunell systemadministratör
Christine Chang samordnare
Clara Ersson samordnare
Maida Karic
Anders Bergqvist teamchef
Natalie Thylander ekonomiadministratör
Anne Thyrfing handläggare
Christina Joos handläggare
Rasa Cikanaviciute-Hernandez handläggare
Annette Stjernberg handläggare
Tobias Lagerbjelke nätverkstekniker
Klara Regnö samordnare
Björn Rudolfsson jurist
Sofie Petersson handläggare
Gabriel Larsson arkivarie
Lotta Lundqvist internationell koordinator
James Moses Bangura ekonomiadministratör
Pershin Sadeghian Saravi ekonomiadministratör
Sofia Lindberg kommunikatör
Matilda Drakvingen projektledare
Johanna Sjöblom kommunikatör
Helene Svanholm kommunikatör
Martin Guss samordnare
Susanna Sjunneryd handläggare
Lina Liljegren intendent
Anna Gellerstedt handläggare
Maissa Al-Adhami internationell koordinator
Nadja Saltell handläggare
Josefine Nordin systemadministratör
Linus Hansson AV-tekniker
Anna Lantz handläggare
Ewelina Kurczynska handläggare
Erik Stenholm handläggare
Ebbe Gaznaghi ekonomiadministratör
Daniela Strodthoff samordnare
Ranjan Thangarajah nätverkstekniker
Ying Zhao samordnare
Ida Rutström kommunikatör
Stefan Matovic drifttekniker
Tony Taponen systemadministratör
Martin Karlsson systemadministratör
Olga Pöntinen upphandlare
Maria Ohlsson registrator
Karolina Zalomska Palmgren ekonomiadministratör
Stefan Kaptens systemförvaltare
Maria Westin handläggare
Tanya Schulte kommunikatör
Carolina Kristell samordnare
Hania Zahra ekonomiadministratör
Petra Standert arkivarie
Michele Di Geronimo systemadministratör
Anna Berglund handläggare
Pernilla Witte handläggare
Helena Thornström upphandlare
Ulrika Helldén samordnare
Fredrik Tingstedt systemadministratör
Anna Fors handläggare
Amelie Metz jurist
Marcus Holmerin systemadministratör
Johan Mitchell drifttekniker
Johan Henninger administratör
Kristoffer Mörtsjö handläggare
Maya Petren samordnare
Helena Redin upphandlare
Madeleine Hammar systemadministratör
Anna-Carin Christoffersson handläggare
Claes Ola Andersson controller
Christina Bäckman handläggare
Tove Hörner arkivarie
Johanna Bylund kommunikatör
Ulf Morgell projektledare
Johanna Diehl internationell koordinator
Emma Hägg internationell koordinator
Eva Broberg budgetsamordnare
Mathias Bjunér lokalplanerare
Talia Adamsson handläggare
Anna-Karin Consoli handläggare
Cecilia Byström handläggare
Eva Bjur samordnare
Tommi Himmelroos systemutvecklare
Linus Pettersson systemadministratör
David Lindén ekonomihandläggare
Tove Fägrell lönehandläggare
Nina Jensén Barolo administratör
John Ekare systemutvecklare
Lennart Ilke Extern konsult/Inhyrd personal
Naida Udovicic handläggare
Anders Wiberg friskvårdskonsult
Petter Linderborg systemförvaltare
Jessica Granskog studievägledare
Juliette Olsson Panfichi upphandlare
Bengt Karlsson controller
Heike Siegmund samordnare
Per Norlin Extern konsult/Inhyrd personal
Anna Karin Borgersen Extern konsult/Inhyrd personal
Peter Törnstrand Extern konsult/Inhyrd personal
Anna-Lena Paulsson enhetschef
Tanja Westin personalchef
Christina Gillberg teamchef
Senad Angelov teamchef
Camilla Heinonen registrator
Mikael Sigemo drifttekniker
Elin Carlsson redovisningshandläggare
Anthony Forsström handläggare
Madeleine Clarin handläggare
Lars Olof Anders Blom Annan grund
Yenny Paola Venegas Barra Annan grund
Anne Marie Therese Huldtgren Annan grund
Magnus Anå systemadministratör
Johanna Sagen handläggare
Mihaela Mammos handläggare
Linus Lindblad Extern konsult/Inhyrd personal
Ingrid Wallenstein controller
Maria Deckeman specialist
Lisa Astner systemadministratör
Martin Sjöberg drifttekniker
Deniz Balta drifttekniker
Carolina Källgren vetenskaplig sekreterare
Martina Knutsson kommunikatör
Beata Westin Hägglöf Extern konsult/Inhyrd personal
Sepideh Shamani Extern konsult/Inhyrd personal
Hugo Bång Extern konsult/Inhyrd personal
Jessica Gredenstedt systemförvaltare
Jing-Fang Ceedigh controller
Emir Jukovic verksamhetscontroller
Markus Jonegård handläggare
Maria You systemförvaltare
Erica Laakso Extern konsult/Inhyrd personal
Josefin Gidlund Extern konsult/Inhyrd personal
Sarah Juhlin Extern konsult/Inhyrd personal
Daniel Mehari Tekle Extern konsult/Inhyrd personal
Michael Sevastik Extern konsult/Inhyrd personal
Jaidev Singh Bajaj Extern konsult/Inhyrd personal
Jakob Nyberg Extern konsult/Inhyrd personal
Beatrice Aradi handläggare
Sara Ejdehag kommunikatör
Torbjörn Heinlaid drifttekniker
Lisa Bergenfelz kommunikatör
Rukiye Sari Extern konsult/Inhyrd personal
Pernilla Petersson Rahm systemförvaltare
Johan Lundeqvist systemförvaltare
Johanna Bråthen systemadministratör