UF.UFS.stöd till Program- och utbildningsnämnder

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Anställda

Talia Adamsson handläggare
Stefan Axelsson handläggare
Christoffer Bodforss handläggare
Charlotta Cederberg enhetschef
Christian Edling samordnare
Frida Engman handläggare
Cecilia Forssman samordnare
Giulia Grillo Mikrut handläggare
Viktoria Hansson samordnare
Lina Liljegren samordnare
Magdalena Palmquist handläggare
Jeanette Söderberg Norland studievägledare