UF.UFS.stöd till Program- och utbildningsnämnder

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Anställda

Talia Adamsson handläggare
Christoffer Bodforss handläggare
Christian Edling samordnare
Cecilia Forssman samordnare
Giulia Grillo Mikrut handläggare
Viktoria Hansson samordnare
Lina Liljegren samordnare
Magdalena Palmquist handläggare
Veronica Sampietro Vikberg handläggare
Jeanette Söderberg Norland studievägledare