UF.UFS.stöd till Program- och utbildningsnämnder

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Anställda

Talia Adamsson handläggare
Lena Ahlberg handläggare
Carolina Carneck handläggare
Charlotta Cederberg enhetschef
Keyo Dixon Sedenrej handläggare
Christian Edling samordnare
Cecilia Forssman handläggare
Giulia Grillo Mikrut handläggare
Karen Gustafsson handläggare
Viktoria Hansson samordnare
Isabel Johnson studievägledare
Markus Jonegård handläggare
Liliana Morales handläggare
Magdalena Palmquist handläggare
Barbara Strumilowska handläggare
Karin Söderström studievägledare
Christian Todoran handläggare
Karina Umander samordnare
Maria Westin handläggare