Skip to main content

Organisation:

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Employees

Giulia Grillo Mikrut handläggare
Markus Jonegård handläggare
Charlotta Cederberg enhetschef
Lena Ahlberg handläggare
Carolina Carneck handläggare
Liliana Morales handläggare
Isabel Johnson studievägledare
Christian Edling samordnare
Tina Teljstedt samordnare
Jessica Granskog studievägledare
Cecilia Forssman handläggare
Maria Westin handläggare
Karen Gustafsson handläggare
Jennifer Jadarian handläggare
Keyo Dixon Sedenrej handläggare
Talia Adamsson handläggare
Karin Söderström studievägledare
Magdalena Palmquist handläggare