UF.UFS.stöd till Program- och utbildningsnämnder

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS stöd till Program- och utbildningsnämnder, 171 77 Stockholm

Anställda

Talia Adamsson handläggare
Charlotta Cederberg enhetschef
Christian Edling samordnare
Cecilia Forssman samordnare
Giulia Grillo Mikrut handläggare
Karen Gustafsson handläggare
Viktoria Hansson samordnare
Magdalena Palmquist handläggare
Jeanette Söderberg Norland studievägledare
Christian Todoran handläggare
Karina Umander samordnare