UF.UFS.Antagning, examen och disputation

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS Antagning, examen och disputation, 171 77 Stockholm

Anställda

Rana Abu-Ali handläggare
Dejana Burazor handläggare
Emelie Degard handläggare
Sabina Fjellberg handläggare
Anna Fors handläggare
Fredrik Hedman handläggare
Gunilla Hovén Malinowski handläggare
Elisabeth Larsson handläggare
Jovana Martic handläggare
Veronica Mazurkiewicz handläggare
Ruket Negasi handläggare
Sofie Petersson handläggare
Victoria Rosander samordnare
Johanna Sagen handläggare
Annette Stjernberg handläggare
Christopher Sönnerbrandt enhetschef
Maryam Tasdigh handläggare
Malin Öhrman handläggare