UF.UFS.Uppdragsutbildning

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS Uppdragsutbildning, 171 77 Stockholm

Anställda

Michelle Azorbo kommunikatör
Christina Bäckman projektsamordnare
Ulla Finati projektadministratör
Petra Hellbom IKT-pedagog
Sandra Lannergren projektadministratör
Richard Markstedt projektledare
Magdalena Michalec ekonomicontroller
Kristoffer Mörtsjö projektsamordnare
Ylva Olsson projektledare
Jan Petersson enhetschef
Nadja Saltell projektsamordnare
Susanna Sjunneryd projektsamordnare