UF.UFS.Uppdragsutbildning

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS Uppdragsutbildning, 171 77 Stockholm

Anställda

Michelle Azorbo handläggare
Christina Bäckman handläggare
Ulla Finati handläggare
Petra Hellbom handläggare
Richard Markstedt projektledare
Magdalena Michalec ekonomicontroller
Kristoffer Mörtsjö handläggare
Ylva Olsson projektledare
Jan Petersson enhetschef
Annika Salomonsson handläggare
Nadja Saltell handläggare
Susanna Sjunneryd handläggare