UF.UFS.Utbildningskom, Vägledning, Alumnrelation

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress: UF Universitetsförvaltningen, UF UFS Utbildningskom, Vägledning, Alumnrelation, 171 77 Stockholm

Anställda

Lisa Bergenfelz kommunikatör
Peter Bergman kommunikatör
Tom Bramler kommunikatör
Jenny Enblom kommunikatör
Eva Feron studievägledare
Johanna Gasslander enhetschef
Ulrica Kristhammar kommunikatör
Caroline Larsson Ekström kommunikatör
Amanda Nelzén kommunikatör
Tanya Schulte kommunikatör
Helene Svanholm kommunikatör