UF.UFS.UKLB

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress:

Anställda

Lena Ahlberg handläggare
Carolina Carneck handläggare
Keyo Dixon Sedenrej handläggare
Martin Guss verksamhetscontroller
Isabel Johnson studievägledare
Markus Jonegård handläggare
Liliana Morales handläggare
Per Anders Nilsson Strandberg enhetschef
Monica Ringheim administratör
Liselott Salomonsson studievägledare
Malin Sandell studievägledare
Karin Söderström studievägledare
Maria Henriksson handläggare