UF.UFS.Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen

Organisation: UF.Utbildnings- och forskarutbildningsstöd

Postadress:

Anställda

Carolina Carneck handläggare
Keyo Dixon Sedenrej handläggare
Nina Gonsalves handläggare
Martin Guss verksamhetscontroller
Isabel Johnson studievägledare
Markus Jonegård handläggare
Charlotte Karlsson Hernandez handläggare
Liselott Lagerkrans studievägledare
Liliana Morales handläggare
Per Anders Nilsson Strandberg enhetschef
Malin Sandell studievägledare
May Sundström handläggare
Karin Söderström studievägledare