CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.APV.Enheten Informationskompetens
CB.APV.Enheten Lärandemiljöer
CB.APV.Enheten Kommunikation

Anställda

Katarina Amcoff administratör
Åsa Andersson bibliotekarie
Anna Berggren enhetschef
Ylva Bergman bibliotekarie
Anna Borgström skrivpedagog
Johnny Carlsson bibliotekarie
Heidi Duccélius systemförvaltare
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Kristina Froelich skrivpedagog
Sabina Gillsund bibliotekarie
Lisa Gottschalk bibliotekarie
Anders Gröhn bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
Susanne Gustafsson bibliotekarie
Narcisa Hannerz bibliotekarie
Andreas Jacobson bibliotekarie
Sara Janzen bibliotekarie
Monica Johnsson bibliotekarie
Eva Kinnerbäck bibliotekarie
Martin Kristenson bibliotekarie
Claudia Lampic lektor
Sara Lind kommunikatör
Maria Ljung bibliotekarie
Rhoda Lundberg Hsieh biblioteksassistent
Ulv Mattsson enhetschef
Bodil Moberg skrivpedagog
Per Nilsson administratör
Therese Pettersson bibliotekarie
Jonas Pettersson bibliotekarie
Saga Pohjola-Ahlin enhetschef
Jenny Siméus skrivpedagog
Love Strandberg bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Petra Björk avdelningschef
Anja Vikingson bibliotekarie
Alexis Wiklund bibliotekarie
Maria Wikstrand bibliotekarie