CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.APV.Enheten Informationskompetens
CB.APV.Enheten Lärandemiljöer
CB.APV.Enheten Kommunikation

Anställda

Anna Borgström skrivpedagog
Johnny Carlsson bibliotekarie
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Kristina Froelich skrivpedagog
Susanne Gustafsson bibliotekarie
Claudia Lampic
Maria Ljung bibliotekarie
Rhoda Lundberg Hsieh biblioteksassistent
Lotta Mathiesen bibliotekarie
Bodil Moberg skrivpedagog
Per Nilsson administratör
Therese Pettersson bibliotekarie
Jenny Siméus skrivpedagog
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie