CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.APV.Enheten Informationskompetens
CB.APV.Tryckta samlingar och fysisk support
CB.APV.Enheten Kommunikation

Anställda

Martin Andersson bibliotekarie
Ingrid Andersson bibliotekarie
Anna Berggren enhetschef
Ylva Bergman bibliotekarie
Anna Borgström skrivpedagog
Heidi Duccélius systemförvaltare
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Hanna Frank enhetschef
Kristina Froelich skrivpedagog
Sabina Gillsund bibliotekarie
Lisa Gottschalk bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
Narcisa Hannerz bibliotekarie
Karin Hägerbro kommunikatör
Li Högberg Annan grund
Andreas Jacobson bibliotekarie
Sara Janzen bibliotekarie
Monica Johnsson bibliotekarie
Cecilia Kaan bibliotekarie
Martin Kristenson bibliotekarie
Astrid Liedholm skrivpedagog
Lovisa Liljegren bibliotekarie
Lina Lindstein bibliotekarie
Maria Ljung bibliotekarie
Tommy Lundberg assisterande lektor
Ulv Mattsson bibliotekarie
Bodil Moberg skrivpedagog
Maja Nicklasson kommunikatör
Per Nilsson biblioteksassistent
Müjde Nordling skrivpedagog
Therese Nygren bibliotekarie
Saga Pohjola-Ahlin enhetschef
Anja-Lisa Rudka Annan grund
Hanna Sandberg Nilsson Annan grund
Jenny Siméus skrivpedagog
Love Strandberg bibliotekarie
Emmy Swanström Borenberg bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Maria Utegård bibliotekarie
Petra Björk avdelningschef
Anja Vikingson bibliotekarie