CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.APV.Enheten Informationskompetens
CB.APV.Enheten Lärandemiljöer
CB.APV.Enheten Kommunikation

Anställda

Katarina Amcoff administratör
Martin Andersson bibliotekarie
Anna Berggren enhetschef
Ylva Bergman bibliotekarie
Anna Borgström skrivpedagog
Heidi Duccélius systemförvaltare
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Kristina Froelich skrivpedagog
Sabina Gillsund bibliotekarie
Lisa Gottschalk bibliotekarie
Anders Gröhn bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
Narcisa Hannerz bibliotekarie
Karin Hägerbro systemutvecklare
Andreas Jacobson bibliotekarie
Sara Janzen bibliotekarie
Monica Johnsson bibliotekarie
Eva Kinnerbäck bibliotekarie
Gun Brit Knutssön Extern konsult/Inhyrd personal
Martin Kristenson bibliotekarie
Sara Lind kommunikatör
Maria Ljung bibliotekarie
Ulv Mattsson enhetschef
Bodil Moberg skrivpedagog
Per Nilsson administratör
Therese Pettersson bibliotekarie
Jonas Pettersson bibliotekarie
Saga Pohjola-Ahlin enhetschef
Love Strandberg bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Petra Björk avdelningschef
Anja Vikingson bibliotekarie
Maria Wikstrand bibliotekarie