CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Organisation: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.APV.Enheten Informationskompetens
CB.APV.Tryckta samlingar och fysisk support
CB.APV.Enheten Kommunikation

Anställda

Katarina Amcoff administratör
Martin Andersson bibliotekarie
Anna Berggren enhetschef
Ylva Bergman bibliotekarie
Anna Borgström skrivpedagog
Heidi Duccélius systemförvaltare
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Kristina Froelich skrivpedagog
Sabina Gillsund bibliotekarie
Lisa Gottschalk bibliotekarie
Anders Gröhn bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
Narcisa Hannerz bibliotekarie
Karin Hägerbro systemutvecklare
Andreas Jacobson bibliotekarie
Sara Janzen bibliotekarie
Monica Johnsson bibliotekarie
Eva Kinnerbäck bibliotekarie
Martin Kristenson bibliotekarie
Lovisa Liljegren bibliotekarie
Maria Ljung bibliotekarie
Ulv Mattsson enhetschef
Bodil Moberg skrivpedagog
Maja Nicklasson kommunikatör
Per Nilsson administratör
Therese Pettersson bibliotekarie
Jonas Pettersson bibliotekarie
Saga Pohjola-Ahlin enhetschef
Jenny Siméus Anknuten till Undervisning/handledning
Love Strandberg bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Maria Utegård bibliotekarie
Petra Björk avdelningschef
Anja Vikingson bibliotekarie