CB.APV.Tryckta samlingar och fysisk support

Organisation: CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, CB APV Tryckta samlingar och fysisk support, 171 77 Stockholm

Anställda

Martin Andersson bibliotekarie
Heidi Duccélius systemförvaltare
Lisa Gottschalk bibliotekarie
Monica Johnsson bibliotekarie
Martin Kristenson bibliotekarie
Maria Ljung bibliotekarie
Per Nilsson administratör
Saga Pohjola-Ahlin enhetschef
Maria Utegård bibliotekarie