CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Organisation: Biblioteket

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.Avdelningen Verksamhetsstöd
CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet
CB.IVI.Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig Information
CB.Avdelningen Grundutbildning

Anställda

Carina Ahlberg verksamhetscontroller
Maria Ahlbäck bibliotekarie
Sofie Albinsson Cantwell avdelningschef
Emma Almroth Extern konsult/Inhyrd personal
Per Andersson intendent
Martin Andersson bibliotekarie
Ingrid Andersson bibliotekarie
Lisa Andersson bibliotekarie
Maja Beling Wictor kommunikatör
Anna Berggren enhetschef
Ylva Bergman bibliotekarie
Maria Bjurström bibliotekarie
Anna Borgström skrivpedagog
Marcos Cavieres systemadministratör
Heidi Duccélius systemförvaltare
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Helena Eckerbom bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Malin Essén projektledare
Fredrika Frida Fick enhetschef
Johan Finn drifttekniker
Hanna Frank enhetschef
Kristina Froelich skrivpedagog
Ylva Gavel systemutvecklare
Alvin Gavel bibliometrisk analytiker
Sabina Gillsund bibliotekarie
Lisa Gottschalk bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
David Hahne bibliotekarie
Cilla Hajdu ekonomiansvarig
Narcisa Hannerz bibliotekarie
David Hansson systemutvecklare
Glenn Haya systemutvecklare
David Herron akademisk samordnare
Mia Hägerbro bibliotekarie
Karin Hägerbro kommunikatör
Li Högberg Annan grund
Ruben Högnäs Hume systemutvecklare
Andreas Jacobson bibliotekarie
Frida Jakobsson bibliotekarie
Sara Janzen bibliotekarie
Joakim Jedholt enhetschef
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Robert Johansson teamledare
Monica Johnsson bibliotekarie
Robert Juhasz bibliometrisk analytiker
Peter Jörlebo systemförvaltare
Cecilia Kaan bibliotekarie
Karolina Karjalainen bibliotekarie
Christina Karlstrand HR-partner
Caroline Karregård bibliotekarie
Martin Kristenson bibliotekarie
Jeffrey Lang Extern konsult/Inhyrd personal
Astrid Liedholm skrivpedagog
Lovisa Liljegren bibliotekarie
Håkan Lindell tekniker
Karin Lindgren bibliotekarie
Lina Lindstein bibliotekarie
Maria Ljung bibliotekarie
Tommy Lundberg assisterande lektor
Ulv Mattsson bibliotekarie
Bodil Moberg skrivpedagog
Caroline Myrberg bibliotekarie
Miriam Nauri bibliotekschef
Per Nilsson biblioteksassistent
Lars Nordesjö bibliotekarie
Müjde Nordling skrivpedagog
Therese Nygren bibliotekarie
Marie Ols administrativ chef
Lucian Parau Extern konsult/Inhyrd personal
Karin Perols bibliotekarie
Fredrik Bengt Persson enhetschef
Ulf Persson systemförvaltare
Peter Pettersson tekniker
Saga Pohjola-Ahlin enhetschef
Catharina Rehn samordnare
Bodil Rudberg Annan grund
Anja-Lisa Rudka Annan grund
Göran Sahlin systemadministratör
Sofia Samuelsson teamledare
Jenny Siméus skrivpedagog
Ulf Sirborn fotograf
Peter Sjögårde bibliometrisk analytiker
Helena Skyllberg bibliotekarie
Sorin Srbu drifttekniker
Love Strandberg bibliotekarie
Erik Svallingson systemutvecklare
Emmy Swanström Borenberg bibliotekarie
Ingrid Svensson HR-ansvarig
Johanna Säll bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Jeanette Södermark Annan grund
Anders Thörnström systemutvecklare
Petra Björk avdelningschef
Lina Waltin bibliotekarie
Panayiotis Varnavas drifttekniker
Jessica Westerlund systemadministratör
Erika Wiberg bibliotekarie
Karin Widin bibliotekarie
Anja Vikingson bibliotekarie
Henry Wölling tekniker
Stefan Zimmerman fotograf
Henrik Åkerfelt teamledare
Erik Åkesson Kågedal bibliotekarie