CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Organisation: Biblioteket

Postadress: CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek, 171 77 Stockholm

Grupper

CB.Avdelningen Verksamhetsstöd
CB.Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet
CB.Ledningsstrateg
CB.IVI.Avdelningen för vetenskaplig information

Anställda

Carina Ahlberg verksamhetscontroller
Maria Ahlbäck bibliotekarie
Sofie Albinsson Cantwell avdelningschef
Katarina Amcoff administratör
David Andersson Extern konsult/Inhyrd personal
Per Andersson intendent
Martin Andersson bibliotekarie
Anna Berggren enhetschef
Ylva Bergman bibliotekarie
Maria Bjurström bibliotekarie
Jessica Borgersen systemadministratör
Anna Borgström skrivpedagog
Marcos Cavieres systemadministratör
Heidi Duccélius systemförvaltare
Anna Mia Eborn Martinovic bibliotekarie
Helena Eckerbom bibliotekarie
Gabriella Ekman skrivpedagog
Fredrika Frida Fick enhetschef
Johan Finn drifttekniker
Kristina Froelich skrivpedagog
Ylva Gavel systemutvecklare
Sabina Gillsund bibliotekarie
Lisa Gottschalk bibliotekarie
Anders Gröhn bibliotekarie
Karl Gudmundsson Qureshi skrivpedagog
David Hahne bibliotekarie
Cilla Hajdu ekonomiansvarig
Narcisa Hannerz bibliotekarie
David Hansson systemutvecklare
Glenn Haya systemutvecklare
David Herron akademisk samordnare
Mia Hägerbro bibliotekarie
Karin Hägerbro systemutvecklare
Andreas Jacobson bibliotekarie
Frida Jakobsson bibliotekarie
Sara Janzen bibliotekarie
Joakim Jedholt enhetschef
Mikael Jergefelt systemutvecklare
Robert Johansson teamledare
Monica Johnsson bibliotekarie
Robert Juhasz Bibliometrisk analytiker
Peter Jörlebo systemförvaltare
Karolina Karjalainen bibliotekarie
Christina Karlstrand ekonomihandläggare
Caroline Karregård bibliotekarie
Eva Kinnerbäck bibliotekarie
Martin Kristenson bibliotekarie
Lovisa Liljegren bibliotekarie
Håkan Lindell tekniker
Karin Lindgren bibliotekarie
Maria Ljung bibliotekarie
Ulv Mattsson enhetschef
Bodil Moberg skrivpedagog
Caroline Myrberg bibliotekarie
Miriam Nauri Annan grund
Maja Nicklasson kommunikatör
Per Nilsson administratör
Lars Nordesjö bibliotekarie
Marie Ols administrativ chef
Karin Perols bibliotekarie
Fredrik Bengt Persson enhetschef
Ulf Persson systemförvaltare
Peter Pettersson tekniker
Therese Pettersson bibliotekarie
Jonas Pettersson bibliotekarie
Saga Pohjola-Ahlin enhetschef
Priyanga Rajasekaran systemutvecklare
Catharina Rehn samordnare
Göran Sahlin systemadministratör
Sofia Samuelsson systemutvecklare
Jenny Siméus Anknuten till Undervisning/handledning
Ulf Sirborn fotograf
Peter Sjögårde Bibliometrisk analytiker
Helena Skyllberg bibliotekarie
Sorin Srbu drifttekniker
Love Strandberg bibliotekarie
Erik Svallingson systemutvecklare
Matilda Svensson bibliotekarie
Ingrid Svensson HR-ansvarig
Johanna Säll bibliotekarie
Emma-Lotta Säätelä bibliotekarie
Anders Thörnström systemutvecklare
Maria Utegård bibliotekarie
Petra Björk avdelningschef
Lina Waltin bibliotekarie
Panayiotis Varnavas drifttekniker
Erika Wiberg bibliotekarie
Karin Widin bibliotekarie
Anja Vikingson bibliotekarie
Henry Wölling tekniker
Stefan Zimmerman fotograf
Henrik Åkerfelt bibliotekarie
Erik Åkesson Kågedal bibliotekarie